Gerdab.IR | گرداب

دکتر ثقفی، عضو شورای عالی فضای مجازی:

تشکیل شورای عالی فضای مجازی نگرانی استکبار را به دنبال داشته است

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱۳۹۱

حضور هوشیارانه، آگاهانه و فعال مردم در فضای سایبر علت ایجاد این شورا که به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده به شمار می رود و این حضور مردمی نگرانی استکبار جهانی را به دنبال داشته است.

به گزارش گرداب،"دکتر کامیار ثقفی"، عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: «مقام معظم رهبری در حکم ایجاد شورای عالی فضای مجازی، مقدمتا بر بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از فضای مجازی در کشور در عرصه های مختلف تاکید داشتند، چرا که که فضای سایبری نیز به صورت طبیعی مانند هر پدیده بسیار بزرگ در کنار داشتن ظرفیت های بی نظیر می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و ابعاد تهدیدآمیزی نیز داشته باشد.»

وی درباره لزوم سرمایه گذاری هدفمند در شورای عالی فضای مجازی گفت: «تدبیر مقام معظم رهبری در تشکیل شورا با اختیاراتی وسیع و لزوم ترتیب آثار قانونی دادن به مصوبات این شورا از یک سو و جایگاه های حقوقی این شورا از سوی دیگر همه بیانگر آن است که رهبر معظم انقلاب اسلامی زیرساختی را فراهم کرده اند که مبتنی بر هم افزایی موثرتری در قالب تعامل بیشتر بازیگران اصلی در فضای مجازی خواهد بود.»

وی افزود: «از آنجا که پیشرفت همه جانبه کشور از مهمترین اهداف تشکیل این شوراست، لذا سرمایه گذاری در این حوزه نیز ضرورتا باید پیشرفت کشور را هدف گیرد و اولویت ها از جمله زیرساخت هایی که باید اصلاح شوند و یا شکل گیرند در این مسیر قابل تعریف خواهند بود.»

ثقفی اظهار داشت: «شورای عالی فضای مجازی حاصل تمامی تجربیات گسترده نظام در طول سال های گذشته در فضای مجازی است؛ مدل های مختلفی در کشور تجربه شده است و با توجه به گستردگی این حوزه امروز به این نتیجه رسیده ایم که شورای عالی فضای مجازی باید در چنین قالب و سطح و وزنی مدیریت این فضا را –که به مثابه جهانی به موازات جهان واقعی است– بر عهده گیرد.»

وی افزود: «مدت قابل توجهی کار کارشناسی تخصصی در حوزه فضای سایبری انجام شده و این در حالی است که پشتوانه تشکیل شورای عالی فضای مجازی تجربه متراکمی است که در طول سالهای گذشته از سوی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مجموعه دست اندرکار این حوزه شکل گرفته است و امروز آنچه که از سوی مقام معظم رهبری تدبیر شده بهترین مدلی است که کارآیی خود را در آینده نزدیک نشان خواهد داد.»

وی افزود: «با تشکیل شورای عالی فضای مجازی تعاملات بین المللی ما نه تنها کاهش نمی یابد بلکه با توجه به محتوای غنی اعتقادی و فرهنگی ملتمان با ملت های جهان ارتباط پیوسته و گسترده تری خواهیم داشت و اعتقاد داریم این ارتباطات می تواند منشا خیر برای مردم مسلمان ایران و جهان باشد.»

رئیس دانشگاه شاهد اظهار داشت: «راهکارها، روش ها و تدابیر اجرایی و تاکتیک هایی که در زمان های مختلف به کار گرفته می شود مبتنی بر منافع ملی است و هیچ شهروند ایرانی مسلمان و وطن پرستی نیست که به موضوع منافع ملی التزام نداشته باشد.»

دکتر ثقفی تاکید کرد: «حضور هوشیارانه مبتنی بر حفظ منافع ملی کشور باعث نگرانی استکبار و بدخواهان نظام می شود و اقدامات تبلیغی منفی و جهت دار استکبار علامت روشنی در زمینه درستی مسیری که نظام در پیش گرفته به شمار می رود.»

وی افزود: «به فضل الهی هرآنچه که اتفاق خواهد افتاد در جهت خیر، ایجاد رفاه، برقراری امنیت، پاسداشت و افزایش خدمات گسترده و مفید به مردم کشور خواهد بود.»

منبع: ایرنا