Gerdab.IR | گرداب

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

ایران شصت روز دیگر بمب اتم می‌سازد

تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱

وقتی گفته می‌شود که ایران شصت روز با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد، بدین معنا است که راستگرایان صهیونیستی فقط شصت روز برای پیروز شدن در انتخابات سپتامبر فاصله دارند.

به گزارش گرداب، تا کنون مقامات رژیم صهیونیستی از سال و ماه برای ترساندن افکار عمومی جهان از ایران هسته‌ای استفاده می‌کردند، اما این روز‌ها آنان از چندین روز مانده به اینکه ایران بمب هسته‌ای بسازد، صحبت می‌کنند.

"ایهود باراک"، وزیر جنگ این رژیم در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است ایران شصت روز، فقط شصت روز با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد.

این شصت روز که ایهود باراک در مصاحبه با نشریه صهیونیستی "هایوم" به آن اشاره کرده است، البته نه به ارتقای توانایی فنی ایران برای ساخت بمب اتم در این مدت ارتباط دارد و نه به تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای که این دومی اصولا قابل حدس زدن نیست، بلکه دقیقا به انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی ارتباط دارد.

بر اساس این گزارش، مقامات صهیونیستی می‌خواهند تا پیش از شروع کارزار انتخاباتی خود، کاملا خیال خود را راحت کنند؛ یعنی آنقدر به جامعه جهانی فشار آورند که از یک سو تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود و از سویی دیگر آنان بتوانند افکار عمومی خود را قانع کنند که همچنان مشکل ایران باقی مانده است و با استفاده از این حربه مجددا راستگرایان افراطی قدرت را در سرزمین‌های اشغالی به دست گیرند.

در چنین رویکردی آنان دو خط قرمز دارند: اول مذاکره ایران و غرب برای رسیدن به توافق. رویکرد راستگرایان صهیونیستی زمانی بیشتر به خط قرمز تبدیل می‌شود که در مذاکره ایران و غرب به هر نحو ایران برنامه هسته‌ای یا به طور مشخص برنامه غنی سازی خود را حفظ کند.

خط قرمز دوم آنان حمله نظامی آنان به ایران است. اگر چه راستگرایان صهیونیستی بیش از هر جناح و یا نهاد دیگری در سرزمین‌های اشغالی از حمله به تاسیسات ایران سخن می‌گویند، اما آنان بیش از هر کس دیگری به موقعیت ژئوپولتیک و وضعیت سیاسی خود در داخل آشنا هستند و می‌دانند که همیشه حمله نظامی نیست که حرف آخر را می‌زند، بلکه این دعوت به حمله نظامی است که هزینه نمی‌آورد و افکار عمومی را به سمت آنان متمایل می‌کند.

بر این اساس وقتی گفته می‌شود که ایران شصت روز با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد، بدین معنا است که راستگرایان صهیونیستی فقط شصت روز برای پیروز شدن در انتخابات سپتامبر فاصله دارند و اگر نتوانند مانع مذاکرات ایران و غرب شوند، تحریم‌ها علیه ایران شکسته شود و در عین حال ایران غنی سازی را ادامه دهد، شکست آنان در سپتامبر قطعی است. البته هیچگاه نباید متغیری همچون سیاست‌های آمریکا را در انتخابات آینده در سرزمین‌های اشغالی نادیده گرفت.

منبع: تابناک