Gerdab.IR | گرداب

بازی‌های رایانه‌ای عامل سندرم "دنیای خبیث"

تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱

ارتکاب جرائم خشن با کارد و حمل چاقو از سوی نوجوانان و جوانان به دلیل مشاهده فیلم‌های خشن و بازی‌های رایانه‌ای است که باعث ایجاد سندرم رفتاری "دنیای خبیث" می‌شود.

به گزارش گرداب، یک آسیب شناس اجتماعی گفت: «مشاهده فیلم‌های خشن و بازی‌های رایانه‌ای نقش مهمی در ارتکاب جرائم خشن با چاقو از سوی جوانان دارد.»

دکتر "مجید ابهری" اظهار داشت: «ارتکاب جرائم خشن با کارد و حمل چاقو از سوی نوجوانان و جوانان به چند عامل بستگی دارد. یکی از این عوامل مشاهده فیلم های خشن و بازی های رایانه ای از سوی نوجوانان است. اخیراً به سندرم رفتاری‌ای در جامعه برخورد کرده‌ایم که به سندرم "دنیای خبیث" معروف است. افراد 10 تا 17 ساله بیشتر از دیگران گرفتار این سندرم می‌شوند.»

وی افزود: «آنها با مشاهده فیلم‌های خشن دچار ناهنجاری می‌شوند. این افراد معمولاً نصیحت نمی‌پذیرند و بعد هم ارتکاب خشونت برایشان عادی می‌شود. آنها در برابر هر رفتاری که برخلاف میلشان است از خود واکنش نشان داده و از رفتارهای خشونت آمیز استفاده می کنند.»

این رفتارشناس خاطرنشان کرد: «پائین آمدن آستانه تحمل و ضعف در بسترسازی فرهنگی از دیگر عوامل استفاده جوانان از کارد در درگیری ها و حمل آن است. در حال حاضر زنگ خطر درباره ارتکاب جرائم خشن در جامعه به صدا درآمده است و باید با اقدامات فرهنگی و آموزشی در این زمینه پیشگیری کرد.»

وی با اشاره به لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد اظهار داشت: «در این زمینه تنها تشدید قانون کافی نیست. نباید با اقدامات صرف پلیسی با این معضل برخورد کرد. باید در کنار افزایش آستانه تحمل در جوانان، میزان خشونت در جامعه را نیز کاهش داد.»

منبع: مهر