Gerdab.IR | گرداب

برخورد سرد کاربران با ژست دموکراسی فیس‌بوک

تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

تنها 13 درصد از کاربران شرکت‌کننده در نظرسنجی فیس‌بوک درباره سیاست‌های حریم خصوصی، موافقت خود را با تغییر سیاست‌های این سایت در حوزه حریم شخصی اعلام کردند.

به گزارش گرداب، نظرخواهی "فیس بوک" در مورد تغییرات در سیاست های حریم شخصی این سایت با برخورد سرد و منفی آنان مواجه شد. معدود کاربرانی که در این نظرسنجی شرکت کردند عمدتا دیدگاهی منفی نسبت به تصمیمات فیس بوک در جهت تغییر سیاست گذاری های این سایت داشتند.

تنها 13 درصد از کاربران شرکت کننده در این نظرسنجی موافقت خود را با تغییر سیاست های این سایت در حوزه حریم شخصی اعلام کردند. جالب اینکه تعداد کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم 342600 نفر بوده که تنها معادل 0.1 درصد از حداقل تعداد افراد مورد نیاز برای معتبر دانسته شدن نتایج نظرسنجی مذکور بوده است.

مدیران فیس بوک قبلا اعلام کرده بودند تنها اگر 30 درصد از کل 901 میلیون نفر عضو فعال این سایت در نظرسنجی یاد شده شرکت کنند، نتایج آن را می پذیرند، اما با این استقبال سرد مشخص نیست چه تصمیمی در مورد سیاست گذاری حریم شخصی سایت یاد شده اتخاذ خواهد شد. 30 درصد جمعیت فیس بوک معادل 270 میلیون نفر است که 86 درصد از کل جمعیت آمریکا را شامل می شود.

"Jaime Schopflin" سخنگوی فیس بوک از اینکه تعداد بسیار بسیار اندکی از کاربران فیس بوک از آن برای رای دادن استفاده کرده اند، اظهار ناامیدی کرده است. وی افزوده که مشخص است این شیوه قابل اجرا نیست و باید راه های دیگری برای پی بردن به نظرات کاربران شناسایی شود.

منبع: فارس