Gerdab.IR | گرداب

امام خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان منتخب مجلس نهم:

احساس تكليف، نيت خالصانه و توكل به پروردگار زمينه‌ساز موفقيت مجلس خواهد بود

تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

احساس تكليف، نيت خالصانه، توكل به پروردگار و تلاش براي كسب رضايت الهي زمينه و شرط اصلي موفقيت‌آميز بودن تلاش‌هاي مجلس و ديگر دستگاه‌هاست.

به گزارش گرداب، حضرت "آیت الله خامنه ای" رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار نمايندگان منتخب ملت در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تأكيد كردند: «مجلس در عمل به وظايف مهم و اساسي خود، بايد ضمن برخورداري از شاخص هاي يك مجلس زنده، پرتحرك و پرنشاط در ابعاد مختلف سياسي، اخلاقي و مالي نيز، ‌مجلسي سالم باشد.»

ايشان احساس تكليف، نيت خالصانه، توكل به پروردگار و تلاش براي كسب رضايت الهي را زمينه و شرط اصلي موفقيت آميز بودن تلاشهاي مجلس و ديگر دستگاهها خواندند و افزودند: «اگر اين نگاه و اين روحيه حاكم شد، به بركت رحمت و ياري پروردگار راهها گشوده و همه مشكلات حل خواهد شد.»

حضرت آيت الله خامنه اي اتكال به قدرت لايزال الهي را رمز قدرت و پيشرفت جمهوري اسلامي دانستند و خاطرنشان كردند: «نظام اسلامي در دنياي آشفته مادي، به دفاع از ارزشهاي الهي و انساني برخاسته است و نمايندگان مجلس بايد با درك عميق اين مسئله، تقويت ارتباط با پروردگار را راز حقيقي دست يابي به موفقيت بدانند.»

ايشان دشمني استكبار با جمهوري اسلامي را برخاسته از ذات غارتگر سلطه طلبان خواندند و افزودند: «برخي با گوشه و كنايه مي گويند دنيا را در مقابل نظام قرار ندهيد اما اين، سخني از سر نيانديشيدن است چرا كه مطرح شدن داعيه حكومت ديني و مردم‌سالاري ديني، به طور طبيعي، فرعونهاي جهاني را به مقابله با اين نظام و اين ملت برانگيخته است.»

رهبر انقلاب اسلامي در ادامه سخنانشان مجلس را ركن اساسي نظام برشمردند و به تشريح دو خصوصيت لازم مجلس شوراي اسلامي يعني زنده بودن و سالم بودن پرداختند.

ايشان افزودند: «مجلس راكد و خمود با خروجي هاي نامناسب، مجلسي ناقص است و نمايندگان منتخب ملت بايد با تحقق شاخصهاي يك مجلس زنده، "نشاط و تحرك دستگاه قانون‌گذاري" را عينيت دهند.»

حضرت آيت الله خامنه اي عمل به وظايف اساسي مجلس؛ يعني تدوين قوانين خوب و نظارت صحيح را نشانه هاي بارز زنده بودن مجلس دانستند و افزودند: «نمايندگان مجلس نهم با توجه به "شاخص هاي يك قانون خوب" و "معيارهاي نظارت صحيح"، به وظايف خود عمل كنند.»

ايشان در همين زمينه، نظارتهاي ناشي از نيتهاي نادرست، نظارتهاي جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نيز نظارتهايي را كه عمق يابي نمي كند، از جمله نظارتهاي نادرست دانستند و افزودند: «اينگونه كارها، نشان خواهد داد مجلس به معناي حقيقي كلمه، زنده نيست.»

رهبر انقلاب اسلامي، حضور مفيد و فعال در صحن علني مجلس و كميسيونها را از ديگر نشانه هاي زنده بودن مجلس برشمردند و خاطرنشان كردند: «حضور نامرتب و غيرمفيد در جلسات و كميسيونها از جمله گرفتاريهايي است كه مجلس نهم، سعي كند آن را واقعا برطرف نمايد.»

حضرت آيت الله خامنه اي حضور فعال در فضاي سياسي كشور و منطقه و جهان را از ديگر ضروريات يك مجلس زنده و پرنشاط برشمردند و افزودند: «مجلس صحنه نماياني از "انقلاب، افكار عمومي و سياستهاي كلان" كشور است و بايد در حوادث و مسائل داخلي و خارجي، مواضع مشخصي داشته باشد.»

رهبر انقلاب با اشاره به حوادث و تحولات عميق و پرشتاب منطقه افزودند: «امروز در منطقه غوغايي است و در اين منطقه مهم كه قلب دنيا به شمار مي رود، اوضاع عجيبي حاكم شده است.»

ايشان خاطرنشان كردند: «اگر نمايندگان مجلس درباره حوادث منطقه، در وقت مناسب، مواضع مناسبي بگيرند، حتما در افكار عمومي ملتهاي منطقه و كشورهاي مؤثر در تحولات منطقه، تأثيرگذار خواهد بود.»

حضرت آيت الله خامنه اي، در ادامه سخنانشان به تشريح دومين وي‍ژگي ضروري مجلس يعني سالم بودن پرداختند.

ايشان، برخورداري مجلس و فرد فرد نمايندگان مردم را از سلامت "سياسي، اخلاقي و مالي" كاملا ضروري برشمردند و افزودند: «اگر گرايشي ولي كوچك در منافات با برخي اصول انقلاب در مجلس شكل بگيرد اين نشانه عدم سلامت سياسي مجلس است.»

رهبر انقلاب بي توجهي به دغدغه ضروري احساس وظيفه، بي مبالاتي درباره مسائل مالي را از ديگر نشانه هاي ناسالم بودن مجلس خواندند و افزودند: «هيئت رئيسه و نمايندگان تلاش كنند مجلس نهم در زمينه كاهش هزينه هاي بيهوده، الگو شود.»

ايشان خاطرنشان كردند: «البته در ميان نمايندگان مجلس كساني كه در اين زمينه ها به خوبي احتياط و مراقبت مي كنند، كم نيستند و اين واقعيت مهم و تحسين برانگيز، نيازمند شكرگذاري است.»

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تأكيد چند سال قبل ايشان در زمينه خودنظارتي مجلس افزودند: «البته در اين مورد، قانوني هم تصويب شده و لازم است نمايندگان با خودنظارتي و مراقبت دائم از خود و ديگر نمايندگان، از سلامت مجلس صيانت كنند.»

پرهيز از تعرض به آبروي ديگران از ديگر مسائلي بود كه رهبر انقلاب اسلامي آن را از نشانه هاي مهم سلامت مجلس خواندند.

ايشان به منتخبان ملت خاطرنشان كردند: «متوجه باشيد كه شما از پشت بلندگويي ملي حرف مي زنيد و لازم است از تعرض به آبروي ديگران، بيان اتهاماتي كه ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصي افراد به شدت پرهيز كنيد.»

هياهو و جنجال برخي نمايندگان هنگام حرف زدن ديگر نمايندگان و يا مسئولان دولتي، ‌انتقاد صريحي بود كه حضرت آيت الله خامنه اي بيان كردند.

رهبر انقلاب تأكيد كردند: «مجلس جاي گفتگوي حكيمانه و خردمندانه است و اين مسئله با هياهو هنگام حرف زدن ديگران كاملا منافات دارد و اين عادت بسيار بد و حيرت انگيز بايد در مجلس شوراي اسلامي ريشه كن شود.»

حضرت آيت الله خامنه اي استقلال مجلس را مسئله اي بسيار مهم و از نشانه هاي سلامت نهاد قانون‌گذاري دانستند و خاطرنشان كردند: «در همه دولتهاي گذشته و همه دوره هاي مجلس اين تذكر داده شده است كه نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله اي به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفي دارد مي تواند با پرهيز از اينگونه برخوردهاي غيرمفيد، در آن زمينه، قانون بگذارند.»

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين اتحاد و همدلي را، مسئله و ضرورت مهم روز خواندند و افزودند: «معناي اين مسئله همسان بودن فكرها نيست و كسي از بيان اختلاف نظرها، ابايي ندارد اما بايد كاملا مشخص باشد كه در عين اختلاف نظر و سليقه، دستهاي مسئولان در دست يكديگر است و همه با هم در مسير اعتلاي كشور و تحقق اهداف انقلاب،‌ به پيش مي روند.»

رهبر انقلاب اسلامي دوئيت و تفرقه را نشانه ضعف خواندند و افزودند: «در زمينه اختلاف نظرها نيز مراجع حل اختلاف مشخصند و مراجعه به قانون يا نظر شوراي نگهبان، تكليف همگان را مشخص مي كند و در هر حال بايد اتحاد و همدلي مسئولان بروز بيايد.»

ايشان در همين زمينه افزودند: «البته همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن مي گويند اما در عمل نمونه هاي اختلاف، گاه ديده مي شود كه همه مسئولان و دستگاهها در درون خود و در ارتباط  با يكديگر بايد اتحاد و همدلي را حفظ و تقويت كنند.»

ايشان همچنين با تشكر از سخنان خوب و مفيد "لاريجاني"، رئيس مجلس شوراي اسلامي افزودند: «اميد واثق وجود دارد كه مجلس با استقلال، آزاد فكري، رعايت مصالح كشور، احساس شجاعت در مقابل دشمن و اميد به آينده، فعاليتهاي خود را برنامه ريزي و پيگيري كند.»

رهبر انقلاب در پايان سخنانشان، آينده روشن ملت و نظام را، حقيقتي بشارت داده شده خواندند و با تجليل از ايمان ملت و جوانان خوب كشور افزودند: «به ياري پروردگار محور حركت عمومي كشور، تفكر و جهت گيري ديني و اسلامي است.»

حضرت آيت الله خامنه اي ابراز اميدواري كردند: «به اذن الهي در اين دهه كه دهه پيشرفت و عدالت است، ايران به پيشرفت محسوسي دست يابد و در پايان دوره ميزان چشمگيري از عدالت در كشور محقق شود.»

در ابتداي اين ديدار و پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي، دكتر لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ادوار مختلف قانون‌گذاري در ايران، دوران قانون‌گذاري بعد از انقلاب اسلامي را شكوفاترين دوران پارلماني كشور برشمرد و افزود: «در اين دوره با تصويب ميزان قابل توجهي از قوانين و اتكا به جنبه آزادي و مباني ديني، حركت رو به جلوي كشور رقم خورده است.»

وي همچنين بر ضرورت تدوين نقشه راه مناسب براي تأمين منافع ملي و زمينه سازي براي آرامش پويا در كشور تأكيد و رصد دائمي حوادث كشور و دفاع از حقوق ملي را از وظايف مجلس شوراي اسلامي توصيف كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان گزارشي از تركيب كمي و كيفي منتخبان اين دوره مجلس شوراي اسلامي، پايبندي به آرمانهاي انقلاب اسلامي و شجاعت در دفاع از حقوق ملت را از ويژگي هاي بارز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دانست.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری