Gerdab.IR | گرداب

پشت پرده "بفرمایید شام" من و تو افشا شد

تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

يکي از اسرار شبکه "من و تو" مبهم بودن منابع مالي اين شبکه عريض و طويل است که بنا بر اخبار به دست آمده، اين شبکه بهائي چندين منبع مالي تامين کننده دارد.

به گزارش گرداب به نقل از باشگاه خبرنگاران، در شرايطي كه تمامي شبكه هاي تلويزيوني اروپايي با مشكل محدوديت منابع مالي مواجه هستند اما در این شرایط اداره شبکه اي ماهواره اي با چندين استوديو و تعداد زيادي کادر فني و اجرايي و خريد برنامه هاي توليدشده شبکه هاي ديگر هزينه اي بيش از چندين ميليارد را شامل مي شود که مدیران شبکه "من و تو" به راحتی از پس آن بر آمده اند!

يکي از اسرار شبکه "من و تو" مبهم بودن منابع مالي اين شبکه عريض و طويل است که بنا بر اخبار به دست آمده، اين شبکه بهائي چندين منبع مالي تامين کننده دارد.

منبع آگاهی در این خصوص اظهار می دارد: «يکي از کوچکترين منابع مالي تغذيه کننده اين شبکه بهائي تعدادي از شرکتهاي توليدکننده مشروبات الکلي در کشورهاي همسايه ايران هستند که با توجه به ممنوعیت قانونی، محصولات خود را به صورت قاچاق به ايران می فرستند.»

اين توليدکنندگان مشروبات الکلي با توجه به غیر قانونی بودن خرید و فروش محصولاتشان در ایران،  براي جذب مشتري و ترويج شراب خواري در ميان مردم ايران، قراردادي با اين شبکه بهائي بسته اند که در مسابقه ای تحت عنوان "بفرمایيد شام" با جذابیت های یک برنامه آشپزی این مهم صورت پذیرد.

در این برنامه با روشی موذیانه شرکت کنندگان موظف می شوند در  زمان های کوتاه و در خلال برنامه آشپزی به سرو مشروب و تبليغ شراب خواري بپردازند و در قبال اين تبليغ غير مستقيم، شرکتهاي توليد کننده مشروبات الکلي مبالغ کلانی را به اين شبکه بهائي پرداخت مي کنند. باشگاه خبرنگاران در مطالب آینده به ارائه مستندات و  نکات ریزتری از این پروژه خواهد پرداخت.