Gerdab.IR | گرداب

فردی که جلوی حمله به ایران را گرفت

تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۳۹۱

قرار بود ماه ژوئن به ایران حمله شود، مصاحبه من با العربیه و هشداری که درباره سپاه قدس و خطرات آن دادم، باعث شد که به ایران حمله نکنند.

به گزارش گرداب، "سیاوش اوستا"، مجری شبکه سلطنت طلب پارس، خود را منجی ایران در مقابل اقدام نظامی غرب علیه کشورمان خواند!

وی مدعی شد: «قرار بود ماه ژوئن به ایران حمله شود، مصاحبه من با العربیه و هشداری که درباره سپاه قدس و خطرات آن دادم، باعث شد که به ایران حمله نکنند. این مصاحبه، نقش بسیار مهمی داشت در اینکه دنیا برای سرنگونی رژیم ایران راه دیگری را پیش گیرد.»

وی همچنین افزود: «رئیس سازمان سیای آمریکا، رئیس موساد و تمام سازمان های اطلاعاتی غرب مخالف جنگ دیگری از جمله با ایران هستند.»

سیاوش اوستا در ادامه با اشاره به اینکه اوباما فکر می کند جنگ با ایران سبب پیروزی او در انتخابات خواهد شد، گفت: «اگر آقای اوباما، سیاست مداران و دیگر مقامات آمریکایی، تصمیم به حمله به ایران را بگیرند، فقط به خاطر انتخابات خواهد بود، آنها برای کسب رأی بیشتر این کار را خواهند کرد.»

مجری شبکه سلطنت طلب پارس در پایان، برای پر اهمیت خواندن ادعاهای خود افزود: «ما در پاریس در جایگاه خطرناکی نشسته ایم، شاید به خاطر همین بود که امروز در پاریس می خواستند ما را ترور کنند، باید خیلی مواظب باشیم، چون رژیم از افرادی برای ترور ما استفاده می کند.»

منبع: ندای انقلاب