Gerdab.IR | گرداب

حلقه "کیان" در غائله 18 تیر چه نقشی داشتند؟

تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱۳۹۱

یک فعال سیاسی نقش حلقه کیان در غائله 18 تیر78 را محوری ارزیابی می کند.

به گزارش گرداب، "مجتبی شاکری"، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، در خصوص اینکه چه کسانی پشت غائله 18 تیر بودند، گفت: «آنها جریان فکری بودند که مقابل اصول و ارزش های انقلاب شکل گرفتند و عموما از دانش آموختگان حلقه "کیان" بودند. بعضی از آنها بعد از دو دوره سازندگی، در انتخابات سال 76 توانستند جایگاهی پیدا کنند و به محض پیروزی، آقای حجاریان قضیه فتح "سنگر به سنگر" را در روزنامه "صبح امروز" مطرح کرد. در ادامه آن بحث "چانه زنی از بالا و پایین" و "حاکمیت دوگانه" هم مطرح شد. با اینکه آنها خودشان از بدنه نظام بودند تبدیل به اپوزیسیون نظام شده بودند.»

وی افزود: «شعار اولیه آنان اصلاحات بود، اما بعدها معلوم شد استحاله و براندازی را دنبال می کنند. این تفکر آنها هم در 18 تیر سال 78 نمود پیدا کرد. بهانه اتفاق این روز هم تعطیلی روزنامه "سلام" بود. این روزنامه که محکوم به انتشار اسناد محرمانه کشور شده بود، به طور قانونی تعطیل شد، اما برخی از آن سوء استفاده و از دانشجویان برای مقابله با این قضیه استفاده کردند.»

شاکری درباره عوامل آن حادثه گفت: «متأسفانه وزارت کشور هم در این قضیه هیچ دخالتی نکرده و تلاشی برای خواباندن فتنه کوی دانشگاه نکرد. حتی آقای تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور در این قضایا بود و با حرف های تحریک کننده خود شورشیان را تهییج می کرد. متأسفانه شخصیت هایی که انتظار می رفت در قضیه ورود کنند و جلوی ماجرا را بگیرند سکوت کردند که البته این افراد در رأس قوا هم بودند.»

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، با مرتبط خواندن قضیه فتنه 78 با فتنه 88، خاطرنشان کرد: «همان کسانی که در فتنه 78 بودند در فتنه 88 هم حضور داشتند و شعارهای ضد نظام و رهبری سر می دادند. البته این بار سازماندهی اطلاعاتی قوی غربی هم داشتند. با این حال با روشنگری های مقام معظم رهبری و هوشیاری دستگاه های امنیتی داخلی، این فتنه خوابید و دشمنان به نتیجه ای که می خواستند، دست پیدا نکردند.»

شاکری در پاسخ به سؤالی درخصوص اسامی این افراد گفت: «مثلا آقای لاری که عضو روحانیون مبارز بودند. مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت و یا حزب کارگزاران هم بودند که در هر دو فتنه دست داشتند. بهزاد نبوی، آقای آرمین، امین زاده، حجاریان، تاجیک، خاتمی، سلامت اینها همگی در هر دو فتنه حضور داشتند.»

وی در پایان با اشاره به حضور معین در آشوب 18 تیر گفت: «اینها یک کمیته داشتند به نام "ایست". شورای راهبردی آن را هم برنامه ریزی می کرد و هم طراحی های آن را صورت می داد. آقای خوئینی ها، معین، منتجب نیا و دوستان اینها همگی از یک طیف بودند که متأسفانه در به هم ریختن اوضاع نقش بسزایی داشتند. اهمیت این واقعه هم به خاطر این است که فتنه از دل یک دستگاه در آمد که وابسته به نظام بود؛ یعنی همه اینها در یکی از قوا گرد هم آمده و علیه نظام فعالیت کردند.»
 
منبع: رویداد