Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ حجاب

تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۳۹۱

عجیب است که چنین اقدامی درباره رعایت حجاب از سوی آن‌ها، چشم و گوش جوانانی را که غرب را مظهر آزادی و تمدن می‌دانند، باز نمی‌کند و دست‌هایی را که در کارند تا هوش و تیزی را از سر جوانان ما بربایند، نمی‌بینند.

گرداب- عده ای از جوانان، این همه توجه به پوشش و حجاب را بیهوده و سختگیرانه می دانند. می گویند غربی ها آزاد می پوشند، آزاد معاشرت می کنند و متمدن اند.

امّا غافل اند که غربی ها چقدر خوب آثار حجاب و بدحجابی را می شناسند و با چه دقتی از عواقب آن پیشگیری می کنند و آن جا که صلاح و پیشرفت شان در میان باشد از هیچگونه سختگیری و توجهی کم نمی گذارند.

برای مثال در بهترین دانشگاههای غربی، لباس و پوشش خاصی در نظر گرفته شده که حتی از حجاب دانشجویان ما کاملتر است لباس های آن ها یک دست و یک رنگ و پوشیده است.آنها موظف اند که در پوشش کامل به محل تحصیل بروند. مسئولان آنها خوب می دانند که این طرح، چقدر در پیشرفت دانشجویان و موفقیت های علمی آنها موثر است، زیرا دیگر کسی نمی تواند وقت و انرژی خود را صرف انتخاب رنگ لباس، مدل مو و... کند. و در محیط تحصیل، جای آن که دختران و پسران متوجه حضور هم و زیبایی های ظاهر همدیگر باشند، متوجه آموختن  و مشتاق پیشرفت های علمی هستند.

اما چنین موضوعی را که حجاب در دانشگاه های مهم آنها اجباری ست، به گوش جوانان ما نمی رسانند و فقط تبلیغاتی از روابط نامشروع و بدحجابی و مدل های رنگ به رنگ کفش و لباس و مو و ناخن را به آسانی در اختیارمان قرار می دهند.

و عجیب که چنین اقدامی درباره رعایت حجاب از سوی آنها، چشم و گوش جوانانی را که غرب را مظهر آزادی و تمدن و شادی می دانند باز نمی کند و دست هایی را که در کارند تا هوش و تیزی را از سر جوانان ما بربایند نمی بینند.