Gerdab.IR | گرداب

سردبیر مفقود شده از "اشرف" سر در آورد

تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۳۹۱

در حالی که اپوزیسیون ناپدید شدن این سردبیر را به ایران نسبت داده بود، مشخص شد که این فرد در پادگان اشرف به سر می برده است.

به گزارش گرداب، سردبیر مفقود شده یک نشریه کردی سر از سرزمین های اشغالی درآورد.

حدود یک ماه پیش "مولود آفند"، سردبیر و مسئول هفته نامه "اسرائیل- کرد" ناپدید شد که رسانه‌های اپوزیسیون کرد آن را به نیروهای امنیتی ایران نسبت دادند، اما چند روز بعد از این جریان سازی ها ناگهان پرده ها کنار رفت و نماینده سازمان رژیم صهیونیستی - کرد در اروپا اعلام کرد که در این مدت مولود آفند در کمپ اشرف بوده و در حال حاضر مقدمات سفرش به اروپا فراهم شده است.

منبع: روزنامه قدس