گرداب/ تغییر مسیر آدرس سایت‌های قانونی، رایج‌ترین نوع حمله در سال 2012

گرداب/ تغییر مسیر آدرس سایت‌های قانونی، رایج‌ترین نوع حمله در سال 2012
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۱

اگرچه بعضی از سایت‌ها به منظور آلوده نمودن رایانه کاربران طراحی شده است، ولی سایت‌های قانونی و رسمی به عنوان اهداف رایج مجرمین سایبری به شمار می‌آیند زیرا زمانی که آن‌ها به آلودگی گرفتار شوند کلیه کاربران وقربانیان از همه جا بی خبرشان را نیز آلوده خواهند نمود.

به گزارش گرداب، براساس گزارش تهدیدات امنیتی سوفوس درباره سال 2012؛ 80 درصد حملات بر اساس تغییر مسیر آدرس سایت‌های قانونی صورت گرفته‌اند.

سال 2012، سال پلتفورم‌های جدید و بدافزارهای پیشرفته بود. از امسال به بعد، دیگر ویندوز تنها پلتفورم دنیا به شمار نمی‌آید و همین امر باعث شده است که بدافزارپردازان چالش‌های جدیدی را برای دنیای آی‌تی بوجود آورند. قابلیت رو به افزایش جابه‌جایی اطلاعات درفضای شرکت‌ها، باعث شده است که کارمندان آی‌تی در این شرکت‌ها، هوشیاری بیشتری را در مورد امنیت فضای شبکه‌ها و رایانه‌ها به کار ببندند.

این سال، سال شیوع دوباره حملات بدافزاری به روش سنتی نیز بود؛ خصوصا بدافزارهایی که از طریق وب قابلیت پخش و شیوع می‌یابند. به طور مثال؛ بیش از %80 حملات، از طریق تغییر مسیر آدرس سایت‌ها صورت گرفته بودند. اکثریت این وب سایت‎ها، وب سایت‌های قانونی‌ای بودند که مورد هک قرار گرفته بودند.

رایانه‌هایی که هیچ گونه برنامه محافظتی بر روی آن‌ها نصب نشده است، در برابر انواع مختلف بدافزارها آسیب پذیرند. اکثریت این بدافزارها نیز تنها با یک کلیک فعال می‌شوند، که این همان کلیک کردن بر روی لینک موجود در ایمیل‌هایی است که دارای کدهای مخرب می‌باشند.

اگرچه بعضی از سایت‌ها به منظور آلوده نمودن رایانه کاربران طراحی شده است، ولی سایت‌های قانونی و رسمی به عنوان اهداف رایج مجرمین سایبری به شمار می‌آیند زیرا زمانی که آن‌ها به آلودگی گرفتار شوند کلیه کاربران وقربانیان از همه جا بی خبرشان را نیز آلوده خواهند نمود.