Gerdab.IR | گرداب

آخرین آمار سال ۲۰۱۲ از تعداد کاربران اینترنت در جهان

تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۳۹۱

تعداد کل کاربران اینترنت در جهان از دو میلیارد و ۲۶۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۷۴۲ کاربر در سال ۲۰۱۱ درحدود ۱۳۸ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۶۳۴ نفر افزایش پیدا کرده است.

آخرین آمار سال ۲۰۱۲ از تعداد کاربران اینترنت در جهانبه گزارش گرداب به نقل از روزنامه همشهری، تعداد کاربران اینترنت جهان تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ به دو میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۳۷۶ نفر رسیده است. بر اساس آمار جدیدی که توسط این وب‌سایت منتشر شده، تعداد کل کاربران اینترنت در جهان از دو میلیارد و ۲۶۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۷۴۲ کاربر در سال ۲۰۱۱ درحدود ۱۳۸ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۶۳۴ نفر افزایش پیدا کرده است.

در این میان قاره آسیا مانند همیشه بیشترین تعداد کاربران در جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب قاره اروپا، آمریکای‌شمالی، آمریکای‌جنوبی، آفریقا، غرب آسیا و اقیانوسیه در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. 


منطقهآخرین جمعیت حدودیکاربران اینترنت در سال ۲۰۰۰کاربران اینترنت در سال ۲۰۱۲
آسیا۳,۹۲۲,۰۶۶,۹۸۷۱۱۴,۳۰۴,۰۰۰۱,۰۷۶,۶۸۱,۰۵۹
اروپا۸۲۰,۹۱۸,۴۴۶۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳۵۱۸,۵۱۲,۱۰۹
آمریکاشمالی۳۴۸,۲۸۰,۱۵۴۱۰۸,۰۹۶,۸۰۰۲۷۳,۷۸۵,۴۱۳
آمریکاجنوبی۵۹۳,۶۸۸,۶۳۸۱۸,۰۶۸,۹۱۹۲۵۴,۹۱۵,۷۵۴
آفریقا۱,۰۷۳,۳۸۰,۹۲۵۴,۵۱۴,۴۰۰۱۶۷,۳۳۵,۶۷۶
غرب آسیا
۲۲۳,۶۰۸,۲۰۳۳,۲۸۴,۸۰۰۹۰,۰۰۰,۴۵۵
اقیانوسیه۳۵,۹۰۳,۵۶۹۷,۶۲۰,۴۸۰۲۴,۲۸۷,۹۱۹
کل جهان۷,۰۱۷,۸۴۶,۹۲۲۳۶۰,۹۸۵,۴۹۲۲,۴۰۵,۵۱۸,۳۷۶

منطقه آخرین جمعیت حدودی کاربران اینترنت در سال ۲۰۱۲

بر اساس این آمار هر یک از این مناطق درصدی از کل تعداد کاربران اینترنت در جهان را به خود اختصاص می‌دهند: آسیا ۴۴.۸ درصد، اروپا ۲۱.۵ درصد، آمریکای شمالی، ۱۱.۴ درصد، آمریکای لاتین ۱۰.۴ درصد، آفریقا هفت درصد، خاورمیانه ۳.۷ درصد و اقیانوسیه یک درصد.

برترین کشور در هر منطقه بر اساس تعداد کاربران اینترنت کشورهای نیجریه در آفریقا، چین در آسیا، روسیه در اروپا، ایران در غرب آسیا، ایالات متحده در آمریکای شمالی، برزیل در آمریکای لاتین و استرالیا در اقیانوسیه هستند. 

منطقهتعداد کل کاربران منطقهکشورتعداد کل کاربران کشور
آفریقا۱۶۷,۳۳۵,۶۷۶
نیجریه
۴۸,۳۶۶,۱۷۹
آسیا۱,۰۷۶,۶۸۱,۰۵۹چین۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
اروپا۵۱۸,۵۱۲,۱۰۹روسیه۶۷,۹۸۲,۵۴۷
غرب آسیا
۹۰,۰۰۰,۴۵۵ایران۴۲,۰۰۰,۰۰۰
آمریکای شمالی و جنوبی۵۲۸,۷۰۱,۱۵۸ایالات متحده۲۴۵,۲۰۳,۳۱۹
اقیانوسیه۲۴,۲۸۷,۹۱۹استرالیا۱۹,۵۵۴,۸۳۲

همانطور که دیده می‌شود، تعداد کاربران کشور ایران در غرب آسیا نسبت به آماری که تا پایان سال ۲۰۱۱ از تعداد کاربران آن منتشر شد، بازهم افزایش یافته و موقعیت این کشور را در میان دیگر کشورهای غرب آسیا به عنوان پرکاربرترین کشور حفظ کرده‌است. با این همه رتبه ایران از نظر سرعت اینترنت در وب‌سایتهای سنجش سرعت دانلود،‌ از جمله وب‌سایت Netindex.com چندان چشم‌گیر نیست و بر اساس اطلاعات این وب‌سایت که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲ به روزرسانی شده، سرعت دانلود اینترنت در ایران در میان ۱۷۸ کشور رتبه ۱۶۲ را دارد.

عربستان پس از ایران در غرب آسیا دارای بیشترین تعداد کاربران اینترنتی هست.