Gerdab.IR | گرداب

فیس‌بوک لایک‌ها را هم تفسیر می‌کند

تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۳

اگر فکر می‌کنید تنها برخی دوستان نزدیک و اعضای خانواده شناخت خوبی از شما دارند، سخت در اشتباهید، زیرا فیس‌بوک شما را بهتر از همه این افراد می‌شناسد.

به گزارش نیویورک تایمز، محققان مدلی رایانه‌ای طراحی کرده اند که می تواند در مورد ویژگی های شخصیتی افراد بهتر از دوستان و اعضای خانواده قضاوت کند. این مدل برای جمع آوری اطلاعات در مورد افراد از داده های موجود در نمایه آنان در فیس بوک استفاده می کند.

محققان دانشگاه کمبریج و استنفورد الگوریتم رایانه ای خود را بر روی بیش از 17 هزار کاربر فیس بوک آزمایش کرده‌اند. آنان یک تست شخصیت برای این افراد ارسال کرده‌اند که بر مبنای لایک های کاربران طراحی شده است.

در عین حال بسیاری از دوستان، همکاران و اعضای خانواده این افراد هم تحقیق مشابهی را برای توصیف ویژگی های افراد تکمیل کرده اند. در این تحقیق پنج ویژگی شخصیتی مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از میزان گشاده رویی و برخورد باز در برابر دیگران، برونگرایی، وجدان، سازگاری و میزان احساسات منفی.

محققان نتایج حاصل از فعالیت کاربران در فیس بوک بر مبنای لایک های آنها را با روندهای شخصیتی به دست آمده از ارسال پرسش نامه برای دوستان و آشنایان مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که اطلاعات به دست آمده از طریق فیس بوک از دقت بیشتری برای توصیف ویژگی های شخصیتی افراد برخوردار است.

بر این اساس با بررسی 10 لایک می توان به شناختی در حد یک همکار رسید و بررسی 70 و 150 لایک شناختی در حد یک هم اتاقی و والدین را به ارمغان می‌آورد.

همچنین با بررسی 300 لایک شناختی به اندازه همسر به دست می آید. بررسی یاد شده تردیدی به جای نمی گذارد که تحلیل شخصیت افراد با استفاده از داده های رایانه‌ای به دقت خوبی ممکن است.