Gerdab.IR | گرداب

کسب و کارهای نوپای فاوا حمایت می شوند

تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۴

ایجاد مراکز رشد مجازی به عنوان سکویی برای حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفته است.

به گزارش گرداب به نقل از مهر، مراکز رشد یا انکوباتورها، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی در هر کشور محسوب می شوند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس شده و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پاگرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند.

امروزه استفاده از مراکز رشد، به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود و آمارها نشان می دهد که بیش از ۳ هزار انکوباتور در سراسر دنیا وجود دارد که بیشتر آنها در کشورهای آمریکا و ژاپن مستقر هستند.

از این رو با وجود توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بخصوص در حوزه‌های فناوریهای جدید و نوپا، ایجاد مراکز رشد در این بخش به امری ضروری تبدیل شده است و با توجه به پتانسیل های استفاده از ابزارهای فناوری در این بخش، این مراکز می تواند به صورت مجازی نیز راه اندازی شود.

براین اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، با برگزاری کارگاههای آموزشی، درصدد راه اندازی انکوباتورهای مجازی به عنوان سکویی برای حمایت از ایجاد کسب وکارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا در پژوهشگاه ICT هم اکنون در حال برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی در حوزه کسب و کارهای فناوری اطلاعات در راستای توسعه کسب و کار و کارآفرینی فاوا است.

ایجاد مراکز رشد مجازی برای توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه ICT ، نیازمند مطالعه و تحقیق در انواع مراکز رشد مجازی جهان و نیز بررسی سرویس‌های قابل ارائه به کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان است که باید با ارائه مدلهای کسب و کار از سوی متقاضیان مورد بررسی قرار گیرد.