Gerdab.IR | گرداب

معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد؛

ساماندهی پیامکهای شبکه‌های اجتماعی

تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تدوین آیین نامه ساماندهی پیامکهای انبوه و تبلیغاتی که در شبکه های اجتماعی تبادل می شود در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش گرداب، محمدرضا کشاورزی در گفتگو با مهر، از تدوین برنامه ملی رسانه های اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و اظهار داشت: این طرح هم اکنون در کمیته های تخصصی مربوطه در حال بررسی و انجام است و به زودی در کمیسیون عالی محتوای فضای مجازی برای تدوین نهایی، مطرح خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه یکی از بخش های دیده شده در برنامه ملی رسانه های اجتماعی، به ساماندهی وضعیت پیامکهای انبوه در شبکه های اجتماعی مربوط می شود، ادامه داد: موضوع پیامکهای انبوه در شبکه های اجتماعی با ساز و کار متفاوت از پیامکهای انبوه در موبایل، در دست ساماندهی قرار دارد.
 
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه موضوع پیامکهای انبوه در بستر رسانه های اجتماعی پیچیده تر از موضوع ارسال این پیامکها از طریق شبکه های موبایل اپراتورها است افزود: چرا که ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده از طریق شبکه های موبایلی طبق قوانین کشور قابل پیگیری است اما در شبکه های اجتماعی خارجی به دلیل عدم تبعیت از قوانین کشور و نیز عدم دسترسی به گردانندگان این شبکه ها، با وضعیت پیچیده تری مواجه هستیم.
 
وی گفت: با این وجود برای ساماندهی به ارسال پیامکهای انبوه و تبلیغاتی که از طریق شبکه های اجتماعی انجام می شود و چند وقتی است که افزایش یافته، روشی را اجرایی خواهیم کرد.
 
کشاورزی با تاکید براینکه آیین نامه ساماندهی به این موضوع از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین خواهد شد، افزود: پس از تدوین و تصویب این آیین نامه، ضرورت اجرای آن نیز تبیین می شود.
 
رئیس کمیسیون عالی محتوا در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این آیین نامه هم اکنون به عنوان یکی از سرفصلهای طرح ملی رسانه های اجتماعی در کمیته های مرتبط در دست بررسی است و دستگاههای اجرایی و حکومتی مرتبط نیز در حال اعلام مباحث خود در این زمینه هستند.
 
وی تاکید کرد: به زودی و پس از تدوین آیین نامه ساماندهی پیامکهای انبوه بر بستر شبکه های اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی و تصویب آن توسط کمیسیون عالی محتوا، این آیین نامه در شورایعالی فضای مجازی نیز مطرح و به تصویب خواهد رسید و سازوکار استفاده از این خدمات و مقررات مرتبط با آن اعلام و اجرایی خواهد شد.