Gerdab.IR | گرداب

در یک سمینار تخصصی بررسی شد

مدیریت سرنوشت نسل فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

یک پژوهشگر اروپایی گفت: ضعفهای حوزه تکنولوژی خود را از فرزندان نسل فناوری اطلاعات پنهان نکنیم و اجازه دهیم ارتباط دو طرفه ایجاد شود تا آنها از ما درس زندگی و ما از ایشان مهارتهای نوین را فرا گیریم.

به گزارش گرداب از فارس، اولین سمینار تخصصی و کاربردی مدیریت سرنوشت فرزندان نسل فناوری اطلاعات با مشارکت شرکت اروپایی HOLOS توسط دپارتمانICT کودک و نوجوان برگزار شد.
 
در این سیمنار چگونگی برقراری ارتباط موثر با فرزندان نسل فناوری اطلاعات ،آگاهی از فواید و معایب فناوری های جدید و مدیریت آن‌ها،استفاده بهینه از فناوری های جدید در راستای شکوفایی استعداد کودکان و نوجوانان بررسی  شد.
 
محمد نصیری، مدیر دپارتمان ICT کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران  گفت:  با توجه به اهداف و راهبردهای تعیین شده در سندچشم انداز 3ساله دپارتمان ICT کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران  برگزاری سمینارها و همایش ها ی تخصصی حوزه کودک و نوجوان از اهمیت فراوانی برخوردار است و در این راستا دپارتمان به دنبال برگزاری چندین همایش تخصصی در سال جاری است.
 
وی افزود:‌با بررسی‌های کارشناسی انجام گرفته مجموعه holos به عنوان یکی از مراکز آموزشی _پژوهشی تجربیات موفقی در حوزه های فناوری های نوین و اطلاعاتی داشته و آماده همکاری در زمینه برگزاری سمینارهای آموزشی با این مجموعه است.
 
وی درباره  اهداف برگزاری این سمینارها گفت:‌آگاهی مخاطبان از سرعت حرکت فناوری اطلاعات و به روز کردن خانواده ها در این زمینه از جمله اهداف ما محسوب می‌شود و امیدواریم بتوانیم به صورت تخصصی در این حوزه  انتقال دانش روز و مهارت های زندگی را به جامعه انجام دهیم و از کلیه سازمان های مربوطه درخواست داریم تا ما را یاری کنند در راستای سند چشم انداز کشور عزیزمان رتبه اول فناوری اطلاعات در خاورمیانه را کسب کنیم.
 
در این مراسم پدرو، عضو هیات علمی دپارتمان مهندسی برق دانشگاه Lisbon  درباره چگونگی  برقراری ارتباط  موثر با فرزندان نسل فناوری اطلاعات  توضیح داد:درک فرزند و همراهی با  آن ها به منظور جلب اطمینان و اعتماد  مهم‌ترین راه برای ایجاد ارتباط موثر است و باید  اجازه دهیم  آن ها نقش جدی تری در مدیریت فناوری خانه بازی کنند و ضعفهای حوزه تکنولوژی خود را با سخت‌گیریهای بی مورد و یا ایجاد محدودیت بی دلیل برای فرزندان نسل فناوری اطلاعات پنهان نکنیم و  اجازه دهیم ارتباط دو طرفه ایجاد شود تا آنها از ما درس زندگی و ما از ایشان مهارتهای نوین را فرا گیریم.
 
وی درباره مزایا و معایب فناوریهای جدید گفت: این داستان مفصلی است که  در  چند جمله نمی‌گنجد لیکن از نظر من مهم‌ترین مزیت فناوریهای جدید،  امکان ایجاد ارتباط و دانش شبکه ای و تجربه سینرژیک است و  شاید مهم ترین آسیب فناوریهای جدید از بین رفتن حریم خصوصی وکاهش  ارتباط دیداری درنظام محدود همانند خانواده است که بدیهی است نیاز به مدیریت برای استفاده بهینه دارد.
 
پژوهشگر ارشد اتحادیه اروپا و آژانس فضایی اروپا درباره نقش  والدین و مدارس در ارتباط با نسل فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد: آموزش و رشد فرزندان یک فرایند است که مجموعه ای از مدیریت سیستماتیک را نیاز دارد و  در این فرایند عوامل مختلفی وجود دارد که گاه در نظام تصمیم فعال وموثر و گاه همانند عوامل تکنولوژیک متغیرهایی محسوب می شوند که مدیریت و کنترل می شوند تا اهداف محقق شوند.
 
پدرو  افزود: این نسل هم از حیث کلیت موضوع به معنای فرایندهای اصلی و بازیگران موثر  همان نظام و قواعد را دارد لیکن عوامل و متغیرها با سرعت تغییر می‌کنند و بدیهی است این عوامل همزمان ظرفیت بالقوه برای نقش مثبت و منفی داشته و فناوری های نوین باب جدیدی را باز کرده است.
 
وی با تاکید بر اینکه نقش مجموعه عوامل  هدایت نظام تربیتی شامل والدین و مدرسه باید در بهینه کردن منابع و در کاهش آثار منفی  باشد گفت:  در این عصر نه تنها توان بچه ها در ابراز نظر و ارتباط بیشتر از قبل شده بلکه نیاز به ارتباط ایجاد شده است.
 
وی با بیان اینکه  مقایسه نسل قبل و نسل فعلی تحت عنوان مهاجران دیجیتال و شهروندان دیجیتال نامگذاری شده است، گفت: نسل قبل عادت کردند که به شکل جدی به یادگیری بپردازند و پردازش اطلاعات را یکی پس از دیگری انجام دهند ولی شهروندان دیجیتال با ما تفاوت دارند و ترجیح می‌دهند با مراجعه به منابع دیجیتالی کار کنند  و در واقع می توان گفت که یادگیری در نسل جدید به عنوان تفریح محسوب می‌شود که فقط هنگامی که لازم باشد توسط نسل جدید از آن استقبال می‌شود.