Gerdab.IR | گرداب

فراگیری ملی #ما_هم_اجازه_نمی_دهیم+تصاویر

تاریخ انتشار : ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

این روزها کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیم در پاسخ به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم اجازه نفوذ به آمریکا جنبه فراگیری ملی پیدا کرده

گروه چند رسانه ای گرداب- این روزها کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیم در پاسخ به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم اجازه نفوذ به آمریکا جنبه فراگیری ملی پیدا کرده و مردم همه شهرهای ایران را به عرصه فضای مجازی کشانده است. در زیر بخشهایی از تصاویر پیوستن مردم شهرهای مختلف به این کمپین را مشاهده می کنید:


پیوستن مردم اصفهان به کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیمپیوستن بانوان یزدی یزد به کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیمپیوستن مردم مشهد به کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیم
پیوستن مردم قزوین به کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیم

پیوستن مردم زنجان به کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیم
پیوستن مردم بوشهر به کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیمپیوستن ورزشکاران کرمانشاه به کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیمپیوستن جوانان همدان به کمپین #ما_هم_اجازه_نمی_دهیم