Gerdab.IR | گرداب

معاون سازمان IT ایران

تغییر رویه پورتال Iran.ir

تاریخ انتشار : ۰۷ شهريور ۱۳۹۴

معاون سازمان IT ایران با بیان اینکه پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما اکنون خدمات دولت مدنظر است، گفت: پورتال ایران بدون توجه به زیرساخت‌ از دستگاه‌ها می‌خواست خدمات خود را روی پورتال بگذارند، در رویکرد جدید خدمات تعریف، ثبت و سپس الکترونیکی می‌شوند.

به گزارش گرداب از فارس رضا باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا در دولت یازدهم نیز ملاک الکترونیکی کردن خدمات دولت همان رویه سابق ارائه خدمات الکترونیکی بر بستر پورتال iran.ir خواهد بود، اظهار داشت: سرویس‌دهی پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما آنچه اکنون مدنظر است خدمات دولت است.
 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: پورتال ایران تنها شامل خدمات الکترونیک بود و اکنون ساختارهای دولت مورد بازبینی قرار می‌گیرد، دولت الکترونیک بازآفرینی دولت است نه الکترونیکی کردن وضع موجود دولت. این تفاوت و رویکردی است که دنبال آن بودیم.
 
وی اظهار داشت: تمام دستگاه‌ها با توجه به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات ملزم شده‌اند تا براساس قوانین و مقررات و شرح وظایف قانونی خود خدماتی که به مردم ارائه می‌کنند را احصاء کنند.
 
وی با ذکر مثالی در این باره، توضیح داد: وزارت فرهنگ در حدود 130 مجوز ارائه می‌کند که در قالب دسته‌بندی‌های مختلف در 34 رده تقسیم‌بندی شده است و تمام صدور مجوزها در یک دستگاه در قالب یک پروژه تجمیع می‌شود و این تغییر، تحول در نگرش است و ناشی از نگاه خدمت محور است.
 
باقری‌اصل تصریح کرد: سندی که به عنوان شرح خدمات استخراج می‌کنیم شناسنامه خدمات دولت است.
 
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: با تهیه شناسنامه خدمات دولت، هر خدمت با یک کد مشخص و تمام فرآیندهای صدور آن خدمت ثبت می‌شود که در مرحله دوم می‌توانیم باز مهندسی فرایندی را انجام دهیم.
 
باقری اصل خاطر نشان کرد: این اقدام ثبت کردن وضعیت موجود است و علیرغم کندی روند، اما این کار باید یک بار در کشور انجام شود.
 
وی تاکید کرد: دولت الکترونیک امکانی را فراهم می‌کند که متناسب با شرایط و تقاضای کشور سرویس‌ها ارائه شوند و ساختارها مورد بازنگری قرار گیرند.
 
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه یک خدمت ابتدا باید ثبت و سپس الکترونیکی شود و در این شرایط امکان تحول پیدا می‌شود، گفت: پورتال ایران بدون توجه به زیرساخت‌ها از دستگاه‌ها تقاضا می‌کرد که سرویس‌های خود روی این پورتال بگذارند. اما اکنون از اساس خدمات تعریف می‌شود.
 
وی ادامه داد: برای مثال صدور مجوز یک مجله نیاز به یک سری استعلامات دارد این استعلامات نیازمند دیتاهای مختلفی است و تا سرویس سازمان‌های مرتبط فراهم نشود گذاشتن لینک پر کردن فرم روی یک سایت اثربخشی نخواهد داشت.
 
باقری اصل گفت: 14 خوشه تعریف شده و اقدامات هر یک از خوشه‌ها در حال پیگیری است و در هر خوشه دستگاهی متولی است. خدمات در هر خوشه تعریف می‌شوند و در بستر به اشتراک‌گذاری قرار می‌گیرند. هر خوشه نیز سقف زمانی مشخصی برای انجام وظایف خود دارد.