Gerdab.IR | گرداب

10 سناریوی طراحی موتور جستجوی بومی

تاریخ انتشار : ۰۷ شهريور ۱۳۹۴

مجری طرح جویش‌گر بومی گفت: با پذیرش اولیه 32 طرح پیشنهادی در فراخوان موتور جستجوی بومی، فاز دوم اجرایی این فراخوان آغاز شد.

به گزارش گرداب از فارس، علیرضا یاری در پانزدهمین نشست شورای راهبری جویشگر بومی در سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به نتایج نخستین مرحله فراخوان جویشگر ملی،‌ اظهار داشت: در فراخوان طرح جویشگر بومی پیشنهادهایی شامل «طرح‌های دارای محصول آماده»، «طرح‌های ایجاد و توسعه محصول» و «طرح‌های پژوهشی و طرح‌های زیرساخت» ارائه شده است.
 
مجری طرح جویشگر بومی افزود: این پیشنهادها از دو نظر فنی و کسب و کار و با در نظر گرفتن 10 سناریو مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 
وی ادامه داد: در نتیجه در بخش محصول آماده 15 طرح، در بخش پیشنهاد ایجاد و توسعه محصول 5 طرح، در بخش زیرساخت‌ها یک طرح در لیست اولیه قرار گرفته است.
 
یاری افزود: همچنین در بخش پژوهشی شامل سه حوزه «زیرساخت پردازشی، سرویس و قوانین و مقررات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست»  12 طرح در لیست اولیه قرار گرفته است و در مجموع 32 طرح پیشنهادی در مرحله اول فراخوان جویشگر بومی پذیرفته شده‌اند.
 
در ادامه این نشست، اعضای شورای راهبری جویشگر بومی با این لیست و ورود به فاز دوم طرح اعلام موافقت کردند.
 
نحوه ارزیابی و امتیازهای در نظر گرفته شده برای تمام پیشنهادهای دریافت شده روی پایگاه اینترنتی جویشگر بومی به نشانی www.didras.ir قرار گرفته است.