Gerdab.IR | گرداب

نقص قانون درباره تجارت‌ جدید اینترنتی

تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۳۹۴

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: به دلیل نقص قانون تجارت الکترونیکی تعریفی برای الگوهای جدید تجارت الکترونیک از جمله معاملات اینستاگرامی وجود ندارد و ساماندهی و نظارتی بر معاملات در این شبکه اجتماعی نیست.

به گزارش گرداب از فارس پویا محمودیان داشت: در کسب و کارهای اینستاگرامی از این شبکه اجتماعی به عنوان ویترینی برای معرفی کالا در قالب معامله بین دو شخصی حقیقی استفاده می‌شود.
 
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: از آنجا که به اینستاگرام به دید محل معامله نگاه نمی‌شود، بنابراین در زیرمجموعه هیچ واحد صنفی قرار نمی‌گیرد و پیگیری موضوعات از جمله شکایات و تخلفات نیز پیرو قوانین و شکایات حقوقی است.
 
وی با بیان اینکه کسب و کارهای اینستاگرامی مدلی از کسب و کارهای خانگی است که اتفاقا در مسیر رشد قرار دارد گفت: برای مثال خانمی در منزل زیور آلات می‌سازد و از طریق شبکه اینستاگرام کالای خود را به مشتری‌ها معرفی می‌کند و در یک معامله شخص به شخص تولیدات خود را به خریدار می‌فروشد.
 
محمودیان تصریح کرد: با ورود اینترنت مدل‌های جدید تجارت شکل گرفته که قانون فعلی تجارت الکترونیک مصوب سال 82 پاسخگوی این موارد نیست.
 
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه ساماندهی روی موضوع کسب و کارهای اینستاگرامی انجام نشده گفت: این مورد جزء موضوعاتی است که تعریفی برای آن در ایران وجود ندارد و سازمانی نیز برای ساماندهی و نظارت بر این نوع معامله نیست.