Gerdab.IR | گرداب

بخش دوم

ترسیم آینده‌ی انگلیس با بازی ماینکرفت

تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۴

در این بخش هدف از ایجاد برنامه‌ی کریپینکس بیان شده است.

به گزارش گرداب از سایبربان؛ یکی دیگر از بازی هایی که در برنامه‌ی کریپینکس از آن استفاده شده است.  بازی‌آسمان‌خراش مجازی1 نام دارد. در این بازی بازیکن شخصیت مورد علاقه‌ی خود را ساخته و وارد بازی می‌شود. پس از شروع بازی، بازیکن باید به اکتشاف محیط بپردازد و معماهای بازی را که بر پایه‌ی آزمون‌های سایبری طراحی شده را حل کند.

استفانی دامان (Stephanie Daman)، مدیر اجرایی برنامه‌ی چالش امنیت سایبر انگلیس، گفت: «افراد کمی در نسل فعلی هستند که در زمینه‌های سایبری مختلف مهارت کافی را داشته باشند؛ اما استعدادهای فراوانی در نسل آینده وجود دارد. از 6 سال گذشته ما شروع به پیدا کردن این استعدادها کردیم. ما با استفاده از این روش نوآورانه افرادی را که خود آن‌ها هم نمی‌دانند در زمینه‌های سایبری استعداد و مهارت دارند را شناسایی می‌کنیم.»

وی افزود: «ما یک جامعه‌ی مجازی ایجاد کرده‌ایم که دولت، صنعت و دیگران استعدادهای مختلف موردنیاز خود را از طریق آن شناسایی می‌کنند.»

اد وایزِی (Ed Vaizey)، وزیر اقتصاد دیجیتال انگلستان، گفت:«در حال حاضر این کشور با کمبود نیروی امنیت سایبری مواجه شده است.»

وایزِی افزود:«دولت انگلیس در حال تشویق جوانان است تا امنیت سایبر را به عنوان یک شغل بپذیرند. ما برای این کار یک فضای مجازی ایجاد کرده و از آن برای آموزش نیروی آینده‌ی خود استفاده می‌کنیم.»