Gerdab.IR | گرداب

رویکرد مرکز ملی فضایی؛ نمایش توانمندی و اقتدار

تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۴

رئیس مرکز ملی فضایی از دستيابى به جایگاه ۱۰ کشور اول دنیا به عنوان یکی از اهداف برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی ایران نام برد که قرار است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود.

به گزارش گرداب از خبرگزاری مهر، با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری هوافضای کشور، گفت: در حال حاضر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری هوافضا رده شانزدهم دنیا است. در منطقه نیز در حوزه های مختلف هوایی و فضایی رتبه جمهوری اسلامی ایران بین یک تا ۳ است و باتوجه به رویکرد بسیار فعال کشورهای مختلف جهان در امر فضا، نخستین اقدام حفظ جایگاه فعلی است.

رسیدن به جایگاه دهم دنیا در هوافضا

وی گفت: در صورت توجه بیشتر در این حوزه طبعا دسترسی به جایگاه ۱۰ کشور اول دنیا هدف برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی است که از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۴ باید محقق شود براین اساس تمام تلاش مرکز ملی فضایی و کلیه نهادهای مرتبط با امور فضایی و دانشگاه ها روی این امر متمرکز است.

رئیس مرکز ملی فضایی، ۴ محور را در دستور کار این مرکز عنوان کرد و گفت: محوریت مرکز ملی فضایی طبق حکم صادره از جانب رئیس جمهور شامل هماهنگی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر امور فضایی کشور است. حال باتوجه به اینکه برنامه ۱۰ ساله اول فضایی کشور در محدوده سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ انجام شد، مهم ترین وظیفه تدوین برنامه ۱۰ ساله دوم برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ است که با هماهنگی تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط در امور فضایی باید تهیه و به تصویب شواری عالی فضایی برسد.

منطقی خاطرنشان کرد: در برنامه ۱۰ ساله اول فضایی کشور، رویکرد نمایش توانمندی و اقتدار بود اما در برنامه دوم، طبق هماهنگی های انجام شده با تمامی سازمانهای درگیر در امور فضایی، رویکرد توسعه خدمات فضا پایه برای جامعه است که باتوجه به این رویکرد، کلیه پروژه ها تعریف می شود.

شتاب بخشیدن به پروژه های باقی مانده

وی شتاب بخشیدن به تمامی پروژه های باقی مانده از برنامه ۱۰ ساله اول فضایی را در راس برنامه های مرکز ملی فضایی برشمرد و افزود: امکان انجام این مهم، در سال جاری و در دو سال اول برنامه ۱۰ ساله دوم یعنی سال ۹۵ و ۹۶ وجود دارد.

توسعه دانش فضایی در سطح آموزی و دانشجویی

رئیس مرکز ملی فضایی با اشاره به برنامه های مدنظر برای حمایت از محققان داخلی در حوزه فناوری فضایی به مهر گفت: یکی از رویکردهای جدید معاونت علمی و فناوری، توسعه فناوری های کلیدی در برنامه ۱۰ ساله دوم خواهد بود، لذا توسعه تحقیقات در بخش های مرتبط فضایی و نیز دانشگاه ها بیشتر خواهد شد. درهمین حال تاکید بر توسعه کاربرد دانش فضایی در سطح دانش آموزی و دانشجویی، در آینده یکی از اصلی ترین محورهای این برنامه است.

منطقی در مورد تعریف پروژه های جدید در حوزه مرتبط با ماهواره های فضایی و کاوشگرها نیز گفت: با توجه به توسعه رویکرد همکاری های بین المللی در فضا در برنامه ۱۰ ساله دوم طبعا پروژه های جدید در راستای علایق جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای همکار تعریف می شود.

وی گفت: علاوه بر آن تجاری سازی کلیه دستاوردهای برنامه ۱۰ ساله اول در برنامه ۱۰ ساله دوم اتفاق می افتد که این حوزه شامل پروژه های جدید در حوزه خدمات خواهد بود.