Gerdab.IR | گرداب

رابطه بین اندازه مغز و موفقیت

تاریخ انتشار : ۰۸ بهمن ۱۳۹۴

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که بین اندازه مغز و موفقیت و توانایی حل مشکلات رابطه مستقیمی وجود دارد.

به گزارش گرداب، در اینکه اندازه مغز چه نقشی را در حل مشکلات ایفا کند، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

چند تحقیق نشان می دهد که داشتن مغز بزرگ در گروه هایی از حیوانات مانند پرندگان و ماهی ها در بهتر حل کردن مشکلات از سوی آنها نقش دارد.

اکنون جمعی از محققان آمریکایی برای نخستین بار در مطالعه ای نشان داده اند که پستانداران با مغز بزرگ، بهتر می توانند مسائل را حل کنند. دانشمندان این تحقیق را روی 39 گونه از حیوانات از خرس قطبی تا ببر و روباه انجام داده اند.

در این تحقیق که نتایج آن در مجله معتبر علمی « مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده، حیوانات باید در یک جعبه را باز می کردند تا به مواد غذایی درون آن دست یابند و حیواناتی در این تحقیق برنده بودند که مغز بزرگ تری نسبت به بدنشان داشتند.

این آزمون هوش روی 140 حیوان باغ وحش آمریکا انجام شد که بطورمیانگین 35 درصد حیوانات به غذای درون جعبه دست یافتند.حتی حیوانات گوشه گیر نیز در این تحقیق موفق بودند.

موفق ترین حیوان در این آزمون ، خرس ها بودند که به 70 درصد غذاها دست یافتند. پس از آن راکون ها به 54 درصد غذاها و راسوها به 47 درصد غذاها دست یافتند.

تنبل ترین حیوانات در این آزمون پستاندارانی از گونه خدنگ ها (دم عصایی) بودند که هیچکدام از آنها نتوانستند در جعبه را باز کنند.

برخی حیوانات که مغز بزرگ تری داشتند فورا با پنجه هایشان در جعبه را بازکردند اما برخی دیگر جعبه را واژگون کرده یا به آن گاز زدند.

این تحقیق رابطه بین اندازه مغز و توانایی حل مشکلات را نشان داد.
منبع: ایرنا