Gerdab.IR | گرداب

‌ گوگل، مرجع تقلید وهابی‌ها شد!

تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

مجری یکی از شبکه های وهابی مدعی شد که مراد از آیه «فاسئلوا اهل الذکر» در این زمانه سایت گوگل است.

به گزارش گرداب، تقلید از افراد خبره در زمینه خاص، از مواردی است که هر عقل بیداری بر ضرورت آن حکم می کند. چه اینکه اگر تقلید را نفی کنیم، لازم است در همه موارد خود به سراغ کسب علم رویم و این شیوه نیاز به عمر و حوصله زیادی دارد، زیرا مثلا باید در امور روزمره مانند مراجعه به دکتر و نجار و تعمیرکار و هزاران شغل و حرفه دیگر، هر شخصی خود به دنبال یادگیری آن شغل رود و این بر خلاف وجدان و سیره زندگی عقلای جامعه است.

به همین سبب مردم جامعه به تقلید روی آورده و در امور خود به شخصی که عمر خود را صرف یادگیری آن علم و حرفه و صنعت نموده، مراجعه کرده و به گفته او اعتماد می کنند. مسائل دینی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و با توجه به مواجه شدن همه روزه انسان با مسائل شرعی و لزوم رعایت احکام دینی، یا باید همه به سراغ اجتهاد در دین بروند و یا از افرادی که در این زمینه تخصص دارند، پیروی نمایند.

این مسأله مورد اتفاق همه مسلمین جهان می باشد و بر همین اساس شاهدیم که در میان مسلمانان، مذاهب فقهی گوناگونی وجود دارد که هر یک از این مذاهب مورد استناد گروهی از مسلمانان می باشند. در این میان وهابیت به دلیل مبنای ظاهرگرایی و غیر عقلائی خود، دشمنی زیادی با تقلید از یک مذهب خاص دارد و گروه های زیادی از آنان تقلید در مسائل فقهی را حرام می دانند، و از همین روی به آنها «جماعت غیر مقلد» در مقابل سایر اهل سنت «مقلدین» نیز می گویند.

این اعتقاد باطل، وهابیت را با مشکل مواجه ساخته زیرا از سویی تقلید را حرام می دانند و از سوی دیگر، بیشتر مردم توانایی کسب اجتهاد ندارند. چنین تناقضی همواره مورد سوال افراد زیادی واقع می شود و زمانی که وهابی ها از پاسخ به این تناقض عاجز می مانند، مجبور به اعتراف به جواز تقلید می شوند.

وقتی یکی از بینندگان از مجری وهابی درباره این مسأله سوال می کند، مجری وهابی در نهایت حکم به جواز تقلید می دهد، البته برای اینکه با احکام مسلمانان هم شکل نباشند، بیان می کند از هر کسی می توان تقلید کرد حتی از آیت الله گوگل!

این مجری کم خرد وهابی حتی دست به تفسیر به رأی آیات قرآن می زند و ادعا می کند مراد از آیه «فاسئلوا اهل الذکر» در این زمان، گوگل است.

منبع: جام نیوز