Gerdab.IR | گرداب

گسترش چتر "فاوا" بر سر خانواده های ایرانی

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

طرح آمارگیری استفاده خانوارهای تهرانی و افراد از فاوا در سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ۱۵ بهمن ماه به مدت یک ماه آغاز می شود.

به گزارش گرداب، طرح آمارگیری استفاده خانوارها و افراد از فاوا در سال ۱۳۹۴ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حال برگزاری است. مرکز آمار ایران با هدف اجرای وظایف قانونی خود، طرح  آمارگیری «استفاده خانوارها و افراد از فاوا ۱۳۹۴» در کشور را به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران به اجرا در آورده که این طرح هر دو سال یکبار برگزار می شود.

بر اساس این گزارش فاوا مخفف اصطلاح فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به زبان انگلیسی ICT  گفته می شود که هدف از اجرای این طرح، محاسبه ضریب نفوذ اینترنت و برخی شاخص های بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح استان های کشور است.

با توجه به اهمیت شاخص ضریب نفوذ اینترنت که در زمره شاخص های MDG(اهداف توسعه هزاره) است و همچنین خلا اطلاعات در این زمینه جمع آوری اطلاعات بسیار ضروری است. در حال حاضر ایران در میزان استفاه از خدمات اینترنت در جایگاه نود و دوم جهانی است و با آمارگیری مجدد در زمان معین قرار است که جایگاه و رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ مشخص شود.

در این طرح با مراجعه مامور آمارگیری با خانوارهای تعیین شده پرسشنامه طرح به دو شیوه مصاحبه حضوری و خود اظهاری تکمیل می شود.

بر همین اساس و در راستای اجرای طرح کشوری مذکور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دوره آموزشی ۴ روزه را برای ماموران آمار برگزار کرده و این طرح قرار است به مدت یک ماه از ۱۵ بهمن ماه تا ۱۵ اسفند ماه در تمامی مناطق استان تهران انجام شود.

در این طرح که به صورت کاغذی و حضور ماموران آمار در درب منازل انجام می شود، ۴۰ خانوار فهرست می شوند و از میان آنها ۵ خانوار فرم های تعیین شده را با همکاری تکمیل می کنند.

اطلاعات جمع آوری شده در ۱۶ اسفند ماه به مرکز آمار ارسال و نتایج نهایی در تیرماه سال آینده اعلام می شود که بر همین اساس رتبه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از خدمات اینترنتی مشخص می شود.