Gerdab.IR | گرداب

مدل نظارت بر پروژه‌های جویشگر بومی

تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۳۹۴

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از تعیین مدل نظارت بر پروژه‌های این طرح خبر داد و گفت: نظارت بر این طرح به صورت تیمی و زیرنظر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام می شود.

به گزارش گرداب، علیرضا یاری در بیست وهشتمین نشست شورای راهبری جویشگر بومی، نظارت بر پروژه‌های این طرح را به شکل تیمی و زیر نظر معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) عنوان کرد.

وی در این نشست، گزارشی تحت عنوان «بررسی مدل مشارکت پروژه‌های فراخوان و نهایی سازی مدل اجرای آنها» با عناوین «مدل مشارکت در پروژه‌ها به چه معنایی است و ناظرین پروژه و شاخصهای ارزیابی» را برای حاضران توضیح داد.

یاری گزارش مختصری از «میزان پیشرفت طرح جویشگر، اهداف و دستاوردها در این مرحله، فعالیت‌های مدیریت طرح در این مرحله، محاسبه پیشرفت طرح، اقدامات آتی طرح، هزینه‌ها و مشکلات» برای اعضای شورا بیان کرد.

در ادامه این نشست، اعضای شورای راهبری طرح جویشگر بومی پیرامون مطالب ارائه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تمام اطلاعات مربوط به این طرح، در سایت جویشگر بومی به آدرس www.didras.ir قابل دسترسی است.