Gerdab.IR | گرداب

عدم تحقق سرمایه گذاری های برنامه پنجم در ICT

تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱۳۹۵

معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات با بیان این که سرمایه گذاری های برنامه پنجم در ICT محقق نشد درباره درآمدهای مستقیم واریزی این وزارتخانه به خزانه دولت نیز گفت: پیش بینی می شود در سال جاری ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد.

به گزارش گرداب، برات قنبری در همایش ICT و تحقق اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه از پیش بینی های سرمایه گذاری در برنامه پنجم توسعه عقب افتادیم, اظهار کرد: شروع این برنامه در دولت قبل بود که عزمی برای سرمایه گذاری نداشت و لذا از مجموع 22 هزار میلیارد تومان نهایتا 17 هزار میلیارد توانستیم سرمایه گذاری کنیم که سهم دولت 4700 میلیارد و غیر دولتی 12000 میلیارد تومان است.

معاون برنامه ریزی و نظا ت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: با این حال سعی کردیم تا در این برنامه مباحث زیرساختی را به صورت 100 درصدی محقق کنیم.

وی درباره عملکرد این وزارتخانه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابراز کرد: ایجاد شبکه توانا بر مبنای تولیدات داخلی، سیگنال رسانی زمینی صداوسیما با سرمایه گذاری 400 میلیارد تومانی، سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی در زمینه فناوری های فضایی، سرمایه گذاری های 200 میلیاردی برای توسعه فناوری، 110 میلیاردی برای زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان و 200 میلیارد جهت سرویس های راهبری IT داشتیم.

او درباره درآمدهای مستقیم واریزی این وزارتخانه به خزانه دولت نیز گفت: پیش بینی می شود در سال جاری 4000 میلیارد تومان باشد و وصولی دولت از شرکت های دولتی و خصوصی نیز پیش بینی می شود امسال 5600 میلیارد تومان باشد. این ارقام به ترتیب سال گذشتا 3850 و 4890 میلیارد تومان بود.

معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات با بیان اینکه پیش بینی می شود گسترش بازار ICT در سال جاری حدود 39282 میلیارد تومان باشد، ابراز کرد: پیش بینی می شود تولید ثروت در امسال نیز 21998 میلیارد تومان باشد.

او با بیان اینکه حدود 110 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده ایم، گفت: 20 هزار میلیارد تومان توسط دولت، 40 هزار میلیارد تومان توسط اپراتورها و 50 هزار میلیارد تومان دیگر توسط دیگر بخش های حوزه ارتباطات اتفاق می افتد.