Gerdab.IR | گرداب

فضای مجازی و اپلیکیشن‌ها کانون توجه پژوهش‌های جوانان

تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۹۵

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: در مرحله جدید از پژوهش سنجش و نگرش‌های جوانان، مسائل نوین مثل فضای مجازی و اپلیکیشن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش گرداب، محمدرضا فضلی با اشاره به اینکه آخرین دور انجام پژوهش سنجش و نگرش جوانان در سال ۹۲ انجام شده است، افزود: نیاز است این پژوهش با رویکردی جدید و با توجه قرار دادن نیازهای روز جوانان مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: براین اساس در نظر داریم هفتمین دوره پژوهش سنجش و نگرش جونان را امسال انجام دهیم که گویه ها و سوالات جدیدی به این پژوهش وارد می شود.

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: در این پژوهش که امسال با جامعه ای وسیع تر و گویه هایی بیشتر انجام خواهد شد، مسائل روز جوانان مثل فضای مجازی و اپلیکیشن‌های جدید مورد بررسی قرار می گیرد.

فضلی با بیان اینکه پیمایش اصلی سنجش و نگرش جوانان از تابستان آغاز می شود تاکید کرد: با توجه به نتایج پیمایش پیشین، پرسش های پیمایش سال ۹۵ در دست تدوین است و نهایی نشده اما کلیات آن در شورای پژوهش مورد تصویب قرار گرفته و اعتباراتی به آن اختصاص یافته است.