Gerdab.IR | گرداب

راه اندازی مراکز رشد اقماری

تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱۳۹۵

سرپرست پارک علم و فناوری اردبیل گفت: بنا داریم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان مراکز رشد اقماری را راه اندازی کنیم.

به گزارش گرداب، عبدالقیوم قلی پوری با بیان اینکه ما در پارک علم و فناوری اردبیل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان برنامه هایی در دستور کار داریم، گفت: بعد از منویات رهبری که بحث اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت درصدد آمدیم تا سندی راهبردی را تدوین کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما روی بند منویات رهبری که در خصوص پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است متمرکز شده ایم، افزود: رئوس این سند  شامل «ترویج و توسعه اقتصاد دانش بنیان »، «رشد متوازن اقتصاد دانش بنیان در استان»، «توسعه صادرات  محصولات دانش بنیان در استان»، « حمایت از واحدهای دانش بنیان در استان» و «توسعه تبادل فناوری با کشورهای همجوار» می شود.

قلی پوری با بیان اینکه هر یک از این بندها، ۸ تا ۱۰ اقدام عملی دارند، اظهار داشت: ما توانستیم در راستای برنامه ریزی هایمان با سایر شهرستانهای مختلف رایزنی داشته باشیم تا بتوانیم مراکز رشد اقماری را راه اندازی کنیم.

به گفته سرپرست پارک علم و فناوری اردبیل، راه اندازی مراکز رشد اقماری می تواند بند «رشد متوازن اقتصاد دانش بنیان» از این سند راهبردی پارک علم و فناوری استان را عملی سازد.

وی با اشاره به فعالیت مراکز رشد اقماری گفت: این مراکز رشد می توانند شرکتهای جدیدی راه اندازی کنند تا در راستای بهره گیری از محصولات دانش بنیان و تحقق اقتصاد دانش بنیان از پارک علم و فناوری خدمات بگیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر راه اندازی ۲ مرکز رشد اقماری در دستور کار است، گفت: فناوری تنها مختص به یک زمینه نیست، بلکه همه صنایع در کشور می توانند از فناوری تولید ثروت کنند.

قلی پور با بیان اینکه پارک های علمی و فناوری بازوان اجرایی برا یتحقق اقتصاد دانش بنیان هستند، افزود: البته ما بیش از اینکه به مقررات نیاز داشته باشیم به حذف مقررات نیاز داریم تا بدین وسیله اقتصاد دانش بنیان محقق شود.

وی با بیان مثالی گفت: قانونی به عنوان اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان وجود دارد که این تسهیلات به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علمی و فناوری اختصاص دارد در حالیکه شرکت هایی خارج از پارک ها هستند که نیاز به این تسهیلات دارند.

قلی پوری با بیان اینکه پارک های علمی و فناوری قدمتی کمتر از ۱۰ سال دارند، ادامه داد: برخی شرکت ها خارج از پارک ها هستند و قدمتی بیش از ۱۰ سال دارند ولی نمی توانند از تسهیلات مالیاتی استفاده کنند و این موضوع به دلیل آن است که در دل پارک ها نیستند.

وی گفت: به طور کلی می توان گفت که برخی قوانین باید حذف شوند تا به اقتصاد دانش بنیان، پایه اصلی اقتصاد  مقاومتی دست یابیم.