Gerdab.IR | گرداب

بررسی پروژه اندلسیزاسیون 2:

شیوه دشمن برای حذف اسلام از اسپانیا چه بود؟ نگاهی به ریشه های سیاست امروز دشمن

تاریخ انتشار : ۲۸ تير ۱۳۹۵

شیوه جنگ غرب با جوامع اسلامی فیزیکی نیست. آنها برای انحطاط فرهنگ اسلامی، دست به دامان روش هایی شده اند که در تاریخ یکبار، با استفاده از آنها، موجبات سقوط دولت اسلامی اندلس را فراهم کردند.

پنج مطلب با موضوع جنگ نرم و شیوه اندلسی تهاجم فرهنگی از کتاب «اصول و مبانی جنگ نرم» نوشته علی‌محمد نائینی استخراج شده است که به مرور برای آشنایی مخاطبان با این موضوع مهم، منتشر می شوند. مطلب حاضر، دومین بخش از سلسه مطالب مذکور است.


گروه فرهنگ و جامعه گرداب؛ در مطلب گذشته، به تعریف تهاجم فرهنگی، تفاوت آن با تبادل فرهنگی و نظر محققان و تحلیل گران درباره روش اندلسی تهاجم فرهنگی اشاره شد. مطلب حاضر به بیانات مقام معظم رهبری، در این باره اختصاص دارد. در پایان نیز به چهار مورد از عوامل فروپاشی دولت اندلس اشاره شده است.


اندلسیزاسیون/ چه عواملی موجب دولت اسلامی اندلس شد؟/منتشر نشود
تصویری از بقایای باقی مانده از اندلس

مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به تحولات تاریخی اندلس به عنوان یکی از مصادیق جنگ نرم داشته اند. معظم له با اشاره به اینکه اندلس با به فساد کشیدن جوانان مسلمان سقوط کرد و دشمن امروز به دنبال اندلسی کردن ایران است، فرمودند: "سیاست امروز، سیاست اندلسی کردن ایران است، موضوعی که من با شما در میان می گذارم، شکل موعظه ندارد، بلکه موضوعی اساسی است که با بهترین عناصر یک ملت که شما جوانان باشید در میان گذاشته می شود، فقط شما مخاطب من نیستید؛ این سخن را جوانان سراسر کشور هم خواهند شنید، نسل جوان کشور که بیش از نیمی از ملت و جمعیت کشور است، باید بداند در مقابل آرزوهای بزرگ، آرمان های بلند و هدف های مقدس و قابل قبول و موجه او چه موانعی وجود دارد... . روزگاری مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانیا تا جنوب فرانسه، کشوری اسلامی به وجود آوردند، این کشور مهد تمدن شد و علم در اروپا از همان تمدن اندلسی قرون اولیه اسلام شکوفا شد. شکوفایی علم در آن سرزمین، داستان هایی دارد و خود غربی ها نیز به آن معترفند، البته اکنون سعی می کنند این ورق را از تاریخ علم حذف و نام مسلمانان را به کلی پاک کنند، اما خود آنها این تاریخ را ثبت کرده اند و البته در تواریخ ما هم ثبت شده است. اروپایی ها وقتی خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگیرند، اقدامی بلندمدت کردند. آن روز صهیونیست ها نبودند، اما دشمنان اسلام و مراکز سیاسی علیه اسلام فعال بودند، آنها به فاسد کردن جوانان پرداختند و در این راستا انگیزه های مختلف مسیحی، مذهبی یا سیاسی داشتند، یکی از کارها این بود که تاکستان هایی را وقف کردند تا شراب آنها را به طور مجانی در اختیار جوانان قرار دهند! جوانان را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا آنها را به شهوات آلوده کنند! گذشت زمان راه های اصلی را برای فاسد یا آباد کردن یک ملت عوض نمی کند، امروز هم آنها همین کار را می کنند، البته دشمن هدف های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم دارد، هدف های اقتصادی اش معلوم است؛ برای آنها تسلط اقتصادی بر منطقه خاورمیانه حیاتی است."


مقام معظم رهبری: سیاست امروز، سیاست اندلسی کردن ایران است


این تاکید گواهی است بر اینکه دشمنان اسلام از ابتدا بنا بر تغییر هویت فرهنگی مسلمانان دارند، چرا که پایبندی مسلمانان به اسلام و اعتقادات راسخ آنان سد محکمی در برابر اهداف غرب به حساب می آید، لذا غرب برای مقابله با جهان اسلام به این نتیجه رسیده است که با مشغول ساختن جوانان به شهوت، فساد و می گساری و دور ساختن جوانان مسلمان از پایبندی های متعصبانه به ایمان، راه سلطه خود را هموارتر سازند.

ایشان در تشریح چرایی تاکید غرب بر پروژه اندلسی فرمودند "آنها اهداف فرهنگی هم دارند، به فرهنگ اسلامی کینه می ورزند و با آن عناد دارند، فرهنگ اسلامی آرای روشنفکران اروپا را به چالش کشیده و لیبرال دموکراسی را که پرچم برافراشته غرب است، مورد تردید قرار داده است. فرهنگ اسلامی روح استقلال طلبی و رشادت را در جامعه بزرگ و یک میلیارد و چند صد میلیونی مسلمانان، ترویج می کند و این امر در حساس ترین منطقه دنیا از لحاظ استراتژیک و منابع نفتی و زیرزمینی، شدت بیشتری دارد. فرهنگ اسلامی، این جامعه بزرگ را به فکر حیات مجدد خود انداخته است؛ بنابراین به آن کینه می ورزند و قصد کوبیدن آن را دارند."

مقام معظم رهبری هدف تهاجم فرهنگی دشمن را در به خطر انداختن دین مسلمانان و فرهنگ اسلامی، مکرر مورد تاکید قرار داده اند. ایشان در این زمینه فرموده اند: "امروز دین مسلمانان به وسیله تهاجم فرهنگی دشمن و ترویج فساد و ظلم و بی ایمانی و بی بند و باری در میان جوامع اسلامی که غالبا با ابتکار قدرت های ضد اسلامی و به کمک تبلیغات و رسانه های آنان و غیر آن انجام می گیرد در خطر است." (اردیبهشت ماه 1373)

اندلسیزاسیون/ چه عواملی موجب دولت اسلامی اندلس شد؟/منتشر نشود

در جای دیگری معظم له در مورد چرایی استحاله و تهاجم به فرهنگ جوامع اسلامی می فرمایند: "فرهنگ اسلامی، آرا ی روشنفکران اروپا را به چالش کشیده و لیبرال دموکراسی را که پرچم برافراشته غرب است، مورد تردید قرار داده است. فرهنگ اسلامی روح استقلال و رشادت را در جامعه بزرگ و یک میلیارد و چند صد میلیونی مسلمانان، ترویج می کند و این امر در حساس ترین منطقه از لحاظ استراتژیک و منابع نفتی و زیرزمینی، شدت بیشتری دارد. فرهنگ اسلامی، این جامعه بزرگ را به فکر حیات مجدد خود انداخته است، بنابراین به آن کینه می ورزند و قصد کوبیدن آن را دارند."

***

اروپایی ها در اقدامی بلندمدت و برنامه ریزی شده با بهره گیری از روش ها و ابزارهای فرهنگی و غفلت و آسیب پذیری های مسلمانان موجبات فروپاشی و افول دولت اسلامی اندلس را فراهم کردند. مهم ترین اقدامات عبارتند از:

1. اختلافات شدید میان مسلمانان

2. دنیا زدگی و دور شدن مسلمانان از معنویت

3. جنگ نرم مسیحیان بر ضد مسلمانان

4. رواج گسترده مفاسد اخلاقی


در مطالب بعد عوامل ذکر شده، بصورت تشریحی مورد بررسی قرارگرفته اند.