Gerdab.IR | گرداب

عبدالصمد خرم آبادی

با شبکه‌های اجتماعی خارجی مخالف نیستیم اما باید به نسخه های داخلی رو بیاوریم

تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: مخالف ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور نیستیم.

به گزارش گرداب، عبدالصمد خرم آبادی افزود: در حال حاضر شبکه های اجتماعی خارجی در کشور فعالیت دارند که ما هیچ مخالفتی با این شبکه ها نداریم،‌ بلکه معتقدیم این شبکه ها باید مبتنی بر قوانین و مقررات کشورمان فعالیت کنند.

وی گفت:‌ برخی از این شبکه های اجتماعی به هیچ وجه قوانین و مقررات کشور را رعایت نمی کنند و به فرهنگ، امنیت و اقتصاد کشور لطمه می زنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: برای مقابله با تهدیدهای شبکه های اجتماعی خارجی باید شبکه های داخلی جایگزین شوند. شبکه هایی که از پهنای باند داخلی استفاده می کنند سرعت و کیفیت بیشتر دارند و مردم می توانند در نهایت امنیت، از این شبکه ها برای حضور در فضای مجازی استفاده کنند.

وی با اشاره به این که برخی عقیده دارند ما با ادامه فعالیت این شبکه ها در کشور مخالفیم، تصریح کرد: دادستانی کل کشور که ریاست کارگروه فیلترینگ را بر عهده دارد به وزرای ارتباطات و ارشاد تاکید کرد تا شبکه های اجتماعی داخلی را راه اندازی کنند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: برای توسعه امنیت کشور از دولت تقاضا داریم که زمینه راه اندازی شبکه های اجتماعی داخلی را فراهم کند.