اتصال ۱۰۰سرویس دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات

اتصال ۱۰۰سرویس دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۵

معاون سازمان فناوری اطلاعات از اتصال ۱۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند مرکز ملی تبادل اطلاعات خبر داد و گفت: با این اتصال امکان دریافت آنلاین سرویسهای دولتی فراهم شد.

به گزارش گرداب ، رضا باقری اصل با اشاره به ارزیابی دستگاههای اجرایی از حیث الکترونیکی شدن درجهت تحقق اهداف پروژه دولت الکترونیکی در کشور، اظهار داشت: ۷۱ دستگاه اجرایی که دارای شناسنامه ارائه خدمات از سازمان امور استخدامی بودند، در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج این ارزیابی را به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده ایم.

دستگاههای اجرایی درک درستی از الکترونیکی شدن ندارند

وی گفت: در بحث الکترونیکی شدن خدمات دستگاههای اجرایی، ارائه سرویس دستگاهها در سطح وب، میزان تعاملی بودن خدمات، میزان تراکنشی بودن خدمات و ارائه یکپارچه سرویس و در نهایت مشارکتی بودن آن به این معنی مردم در ارائه سرویس مداخله داشته باشند، به عنوان معیارهای این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه متاسفانه دستگاههای اجرایی درک درستی از الکترونیکی شدن ندارند، گفت: هر یک از این معیارها می تواند میزان الکترونیکی شدن دستگاهها را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. به این معنی که اگر ارائه سرویس روی پرتال دستگاه اجرایی از لحاظ اطلاع رسانی در سطح وب مناسب باشد و تنها برای معرفی سرویس، پاسخگویی مناسب انجام شود، آن دستگاه ۲۰ درصد راه الکترونیکی شدن را پیموده است.

وی با اشاره به اینکه میزان تعامل یکسویه در پرتال دستگاه اجرایی به معنی پرکردن الکترونیکی فرم ۲۰ درصد امتیاز الکترونیکی شدن دارد، گفت: اگر تعامل دو سویه باشد و امکان تراکنش و پرداخت برای کاربر پس از پرکردن فرم هم فراهم شود، در مجموع ۶۰ درصد سرویس دولت الکترونیک اجرایی شده است. 

باقری اصل با اشاره به رتبه جهانی ۱۰۶ ایران در حوزه دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: در صورتی که با این ۳ راه ساده ۶۰ درصد خدمات دولت الکترونیک را در کشور اجرایی کنیم به جایگاه ۷۰ تا ۸۰ در عرصه جهانی می رسیم. اما برآوردها نشان می دهد که دستگاههای دولتی درک درستی از این فرآیندهای ساده ندارند.

۱۰۰ سرویس دولتی به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند

وی مراحل بعدی دولت الکترونیک را اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و یکپارچگی اطلاعات عنوان کرد و گفت: در راستای یکپارچه سازی خدمات دستگاههای دولتی، نیاز به استعلامات بین دستگاهی وجود دارد که در این زمینه دستگاهها باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB ) متصل کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ سرویس دولتی به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند، افزود: با این اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند و خدمات دولتی بر بستر این شبکه به صورت آنلاین قابل دریافت است.

باقری اصل با اشاره به سازمانها و دستگاههایی مانند ثبت احوال، ثبت اسناد و نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی که بیشترین استعلامات بین دستگاهی را نیاز دارند، تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از خدمات این دستگاهها بر بستر GSB در حال تست است و در گام بعدی این سرویس ها روی پلتفرم وب عرضه خواهد شد.

میزان سرویس های تراکنشی دستگاهها به ۲۰ درصد می رسد

وی با اشاره به اینکه ۱۷۰۰ سرویس دولتی باید الکترونیکی شود، اضافه کرد: تا پایان سال امیدواریم به نزدیک به ۲۰ درصد تراکنش در سرویس های الکترونیکی دستگاههای اجرایی برسیم. این رقم در سال گذشته ۴ درصد بوده است.

به گزارش مهر، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (GSB) که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده یک سامانه است که به جای اینکه دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات، سرویس الکترونیک ایجاد کنند، به این گذرگاه وصل می‌شوند و با استانداردهای آن دستگاه و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا اخذ می‌کنند.

این درگاه با هدف یکپارچه سازی خدمات دستگاههای دولتی و امکان دریافت استعلامات میان دستگاهی روی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شده است.