فروشگاه های قانونی مجازی فرصتی برای اشتغالزایی

فروشگاه های قانونی مجازی فرصتی برای اشتغالزایی
تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

عضوکمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه فروشگاه های مجازی تجربه ناموفقی نیست،گفت:باید نواقص چالش ها و موانع آن برطرف و نظارت دقیق برعملکرد آنها نیز صورت بگیرد.

به گزارش گرداب، سیدصادق طباطبایی نژاد درباره گسترش روزافزون فروشگاههای مجازی و نیاز به ساماندهی و تصویب قوانین مرتبط با این حوزه، گفت: فروشگاه های مجازی با توجه به اینکه مورد اقبال عمومی مردم قرار گرفته اند،سود خوبی را به دست آورده و جایگاه مناسبی در بین مردم باز کرده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه نظارت دقیق و مناسب برعملکرد چندین هزار فروشگاه مجازی درکشور وجود ندارد،خواستار ساماندهی و توجه بیشتر فروشگاههای اینترنتی از سوی مسئولان مربوطه شد و این اقدام را عامل مهمی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی برخی سودجویان برشمرد.

مسئولان نسبت به اعتمادسازی و ساماندهی فروشگاه های مجازی اقدام کنند

طباطبایی نژاد با تاکید بر اینکه باید تمامی شرایط برای معامله سالم و مناسب در فروشگاه های مجازی لحاظ شود تا اعتماد و اطمینان مردم برای خرید حاصل گردد، گفت: مسئولان باید نسبت به اعتماد سازی و ساماندهی فروشگاه های مجازی اقدام جدی تری را انجام دهند، چرا که این فروشگاه ها می توانند فرصت های جدید و خوبی برای اشتغالزایی سالم باشد.

فروشگاه های مجازی یک فضای جدید کسب و کار

نماینده مردم اردستان در مجلس با اشاره به اینکه فروشگاه های مجازی تجربه ناموفقی نیست و اگر لازم است که مورد استفاده و گسترش قرار بگیرد، باید نواقص،چالش ها و موانع آن برطرف شده و نظارت دقیق بر عملکرد آنها نیز صورت بگیرد، بیان کرد:فروشگاه های مجازی فرصتی برای خرید آسان از طریق فضای مجازی است و باید با اقدامات لازم و قوانین مناسب و به روز شرایط را برای فعالیت آنها مهیا کرد.

عضوکمیسیون فرهنگی مجلس فروشگاه های مجازی را یک فضای جدید کسب و کار عنوان کرد که نیازمند وضع قوانین متناسب است،اظهار کرد: نباید به فروشگاه های مجازی به عنوان یک چالش نگاه کرد،بلکه باید با وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق مورد استفاده به نحو احسن قرار بگیرد.