حمایت فضای مجازی از کالای ایرانی + فیلم

حمایت فضای مجازی از کالای ایرانی + فیلم
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

فضای مجازی در فرهنگ‌سازی خرید کالای با کیفیت ایرانی نقش مهمی دارد.