انتشار قوانین جدید امنیت سایبری از سوی استرالیا

انتشار قوانین جدید امنیت سایبری از سوی استرالیا
تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

بازوی سایبری دفاعی استرالیا، اخیراً، بازنگری خود، در دستورالعمل‌های امنیت سایبری، ادارات دولتی این کشور را به اتمام رسانده و تکمیل نموده است.

 به گزارش گرداب، سازمان مدیریت سیگنال‌های استرالیا، به تازگی، شیوه‌نامه‌ی تأمین امنیت سایبری سازمان‌های دولتی استرالیا را مورد بازنگری کلی، قرار داده است.

سازمان مدیریت سیگنال‌های استرالیا، برخی اولویت‌های امنیتی برنامه‌ی پیشین دفاع سایبری این کشور را، ارتقا داده است. این برنامه‌ی جدید، به کلیه‌ی سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است و برخی شرکت‌های خصوصی نیز، ملزم به پیروی از آن هستند.

نخستین نسخه‌ی این برنامه، در سال 2010 منتشر شد و این نخستین بازنگری کلی صورت گرفته، از سال 2014، محسوب می‌شود.این راهنما، به معرفی آسیب‌پذیرترین اهداف عملیات مخرب سایبری، باج افزارها و نفوذ دشمنان خارجی که زیرساخت‌های حیاتی و سیستم‌های کنترل صنعتی را شامل می‌شود، می‌پردازد.

حال، فاکتورهای ضعیف تائید هویت، نرم‌افزارهای کِرَک شده‌ی غیرفعال و برنامه‌های رایانه‌ای نامعتبر نیز، به لیست مفصل تهدیدات امنیتی این کشور، افزوده شده است.آیین‌نامه‌ی منطبق با این تغییرات، ادارات دولتی استرالیا را به ارائه‌ی گزارشی مفصل از روند اجرای طرح یادشده، به وزرای مربوطه، ملزم می‌کند.