افتتاح مرکز امنیت سایبری عربستان

افتتاح مرکز امنیت سایبری عربستان
تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۳۹۵

رژیم سعودی برای مقابله با حملات سایبری، مرکز امنیت سایبری ایجاد کرد.

به گزارش گرداب، رژیم سعودی برای مقابله با حملات سایبری، مرکز امنیت سایبری ایجاد کرد. 

بر این اساس، محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود -- ولیعهد و وزیر کشور عربستان -- مرکز امنیت سایبری  این کشور را افتتاح کرد. ماموریت این مرکز، پیگیری تهدیدات سایبری ضد رژیم سعودی و هشدار دادن به نهادهای دولتی و تاسیسات حساس درباره این تهدیدات است. 

این مرکز که زیر نظر وزارت کشور عربستان فعالیت می کند، احتمال حملات سایبری به شبکه های رایانه ای در این کشور را ارزیابی خواهد کرد.