آسیب پذیری خودروهای جدید در برابر حملات سازمان سیا

آسیب پذیری خودروهای جدید در برابر حملات سازمان سیا
تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

افشاگری‌های ویکی لیکس در مورد تلاش سیا به منظور نفوذ به سیستم های کنترل خودروها زنگ های خطر را برای شرکت های تولیدکننده خودرو به صدا درآورده است.

به گزارش گرداب، این نگرانی وجود دارد که خودروهای نسل جدید که به انبوهی از برنامه ها و نرم افزارها مجهز هستند آسیب پذیری های بیشتری در برابر حملات مذکور داشته باشند.

از سوی دیگر عرضه قریب الوقوع خودروهای هوشمند که به طور کامل به نرم افزارهای رایانه های متکی هستند زمینه را برای هک کامل آنها و کنترلشان توسط سازمان های جاسوسی فراهم می آورد.

محققان می گویند این یک نگرانی جدی است که تمامی خودروهای نسل جدید به رایانه مجهز می‌شوند و آسیب پذیری های نرم افزاری فعلی به خودروها هم منتقل می شود. بنابراین سیا و سایر سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی می توانند از حفره‌های امنیتی یادشده سوءاستفاده کنند.

در چنین شرایطی اگر شرکت های خودروسازی به رایانه های نصب شده در اتومبیل های هوشمند اعتماد کنند ممکن است کنترل سیستم های ترمز، تهویه، فرمان و ... را از دست بدهند و حتی به همین علت جانشان را از دست بدهند.

برخی شرکت های خودروسازی در واکنش به این نگرانی ها از ایمن سازی تولیداتشان خبر داده اند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آسیب پذیری های یاد شده به طور کامل برطرف شود.