Gerdab.IR | گرداب

اثرات جبران ناپذیر خیره شدن به صفحه موبایل

تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

در این خبر سعی داریم تا شما را با اثرات جبران ناپذیر خیره شدن به موبایل آشنا کنیم.

به گزارش گرداب، کار کردن با گوشی همراه جزو امور جدانشدنی زندگی های امروزی شده است به گونه ای که افراد به محض بلند شدن از خواب گوشی خود را دردست می گیرند و شروع به کار کردن با آن می کنند   وتا لحظه خواب با خود همراه دارند ، غافل از اینکه از مضرات آن و آسیب هایی که به مهره های گردن می آورند باخبر باشند.
 
در ادامه تعدادی از این مضرات را برای شما شرح می دهیم.
 
شما زمانی که گوشی در دست دارید و سر شما هیچ زاویه ای با گوشی ندارد معادل 5،5 کیلوگرم به مهره های گردن شما فشار وارد می شود.
 
در صورتی که هنگام نگاه کردن به صفحه گوشی زاویه 15 درجه ای ایجاد شده باشد وزنی معادل 15 کیلو گرم به گردن شمافشار وارد می شود .
 
 خم کردن سر و نگاه کردن به پایین برای کار باموبایل در صورتی که 30درجه سر شما خم شده باشد ، معادل 18 کیلوگرم به گردن شما فشار مضاعف وارد می آورد.
 
اگر با زاویه 45 درج به گوشی خود نگاه کنید گویا وزنه ای 22 کیلوگرمی را روی گردن شما گذاشته اند و به همین مقدار فشار وارد ناحیه گردن شما می شود ودرنهایت اگر زاویه 60درجه هنگام کار شما با گوشی همراهتان ایجاد شده باشد فشاری معادل 27 کیلو گرم به گردن شما وارد می شود.
 
حال باید از خود سوال کنید که با این  زمان طولانی استفاده شما از گوشی همراه چه مقدار فشار روی گردن شما در روز وارد می شود و چه مضراتی در پی خواهد داشت.

اثرات جبران ناپذیر خیره شدن به صفحه موبایل