سنا به «فروش اطلاعات شخصی» کاربران بدون اطلاع افراد رأی مثبت داد

سنا به «فروش اطلاعات شخصی» کاربران بدون اطلاع افراد رأی مثبت داد
تاریخ انتشار : ۰۵ فروردين ۱۳۹۶

سنای آمریکا به مصوبه‌ای رأی داد که در صورت نهایی شدن، به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی این امکان را می‌دهد تا اطلاعات شخصی و داده‌های مرتبط با عادات اینترنتی کاربران را بدون اجازه افراد به فروش برسانند.

به گزارش گرداب، سنای آمریکا به مصوبه‌ای رأی موافق داد که در صورت تأیید نهایی و اجرایی شدن، به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی این کشور اجازه می‌دهد تا داده‌های مرتبط با عادات اینترنتی و دیگر اطلاعات شخصی کاربران را به شرکت‌ها و طرف‌های متقاضی به فروش برسانند.

در دوران اوباما قوانینی تصویب شد - هنوز اجرایی نشده‌اند - که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را ملزم می‌کرد تا پیش از به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران، از آن‌ها اجازه بگیرند. این در حالی است که در صورت تأیید نهایی مصوبه کنونی سنا توسط مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری و حذف مقررات تأیید شده در دوران اوباما، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌توانند داده‌های کاربران را به فروش برسانند، تا زمانی که کاربران به طور مشخص از آن‌ها بخواهند که چنین کاری نکنند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به صورت عام، کاربران امکان و فرصت کمتری دارند که از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بخواهند تا از فروش اطلاعات‌شان خودداری کنند.