فرهنگ صله رحم در دام فضای مجازی

فرهنگ صله رحم در دام فضای مجازی
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۳۹۶

یک جامعه شناس با بیان اینکه فرهنگ دید و بازدید و اجتماعات فامیلی جای خود را به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داده است تاکید کرد: وابستگی به فضای مجازی، میزان گفتگو و معاشرت در دنیای واقعی را می کاهد و در گذر زمان فرد آسیب خواهد دید.

به گزارش گرداب، امیرمحمد حسینی، جامعه شناس درخصوص تاثیر فضای مجازی بر صله رحم به ویژه در مناسبت های خاصی مثل نوروز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان گفت: پراکندگی خانواده های سنتی، گسترش شهرنشینی، مشغله شهرهای بزرگ و افزایش آپارتمان نشینی از جمله عواملی است که باعث شده تا خانواده ها کمتر فرصت تعامل با یکدیگر را داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه توسعه شهرنشینی و به دنبال آن تغییر سبک زندگی متناسب با شهرنشینی، پیوندهای خانوادگی را کاهش داده است، تصریح کرد: در کنار همه عوامل موثر بر کمرنگ شدن پیوندهای خانوادگی به ویژه در کلان شهرها، فضای مجازی نیز بر سرعت گسست این پیوندهای ارزشمند افزوده است.
 
حسینی با بیان اینکه مناسبت های ملی و مذهبی فرصت خوبی است تا روابط میان خانواده ها  را تقویت کرد، اذعان داشت: دید و بازدید و صله ارحام یکی از رسوم مهم و ویژه نوروز به عنوان یک جشن ملی است.
 
این جامعه شناس با اشاره به تاثیر فضای مجازی بر دید و بازدیدهای نوروزی و صله ارحام، خاطرنشان کرد: دید و بازدیدهای نوروزی طی سال های اخیر و با ورود فضای مجازی به زندگی فردی و اجتماعی افراد رنگ و بوی دیگری گرفته است.
 
وی با اینکه اثر فضای مجازی در دید و بازدیدهای نوروزی امسال کاملا مشهود بود، اذعان داشت: در اجتماعات فامیلی و دید و بازدیدهای نوروزی و خانوادگی، تعداد کودکان تبلت به دست که به جای بازی با همسالان خود سرگرم بازی های رایانه ای بودند، نوجوانان و جوانان  حتی والدینی که سرگرم گوشی های هوشمند بودند افزایش یافته است.
 
حسینی با بیان اینکه امروز در اجتماعات فامیلی، برقراری ارتباط کلامی میان اعضای خانواده و دوستان، جای خود را به تبادل پیام ها و تصاویر، بازی های رایانه ای از طریق فضای مجازی داده است، ادامه داد: امروز در جمع های خانوادگی می بینیم، اعضای خانواده در کنار هم نشسته اند و به جای اینکه از فرصت موجود برای گفتگو و تعامل استفاده کنند، در قالب شبکه های اجتماعی و گروه ها برای یکدیگر پیام و تصویر ارسال می کنند.
 
وی با اشاره به تغییر خزنده سبک زندگی فردی و اجتماعی خانواده ها تحت تاثیر تکنولوژی که فضای مجازی یکی از مظاهر آن به شمار می آید، تصریح کرد: متاسفانه سبک زندگی خانواده ها به طور آرام و نامحسوس در حال تغییر است و این تغییرات را می توان در مدل رفتاری و تعاملات میان خانواده ها و به ویژه در اجتماعات فامیلی مشاهده کرد.
 
جامعه شناس با بیان اینکه  روند تغییر خزنده سبک زندگی تحت تاثیر شبکه های اجتماعی در آینده ای نزدیک، تبعات و پیامدهای منفی و گاه غیرقابل جبرانی خواهد داشت، تاکید کرد: مسئولان و برنامه ریزان در نهادهای آموزشی و مراکز آموزش عالی باید برای کاهش تاثیرات مخرب فضای مجازی بر تعاملات انسانی و خانواده برنامه ها و طرح هایی احصا و عملیاتی کنند.
 
حسینی با اشاره به نقش حوزه های علمیه و مراکز دینی و پژوهشی در آسیب شناسی سبک زندگی مجازی، تصریح کرد: باید از ظرفیت ها و پتانسیل موجود در بخش مذهبی و فرهنگی جامعه استفاده کنیم تا جامعه را نسبت به پیامدهای فضای مجازی آگاه کنیم.
 
به اعتقاد وی، ادامه روند کنونی تغییرات آرام و شبکه ای سبک زندگی بر نهاد خانواده، تعاملات انسانی و خانوادگی، ارزش های اخلاقی و فرهنگی بسیار مخرب خواهد بود.
 
جامعه شناس با اشاره به پیامدهای مثبت صله رحم گفت: ایجاد طراوت و شادابی، همیاری، آگاهی از وضعیت دوستان و آشنایان، کاهش آسیب های روحی و روانی، تقویت روابط میان اعضای خانواده ها از جمله دستاوردهای ثبت صله رحم است.
 
حسینی با بیان اینکه متاسفانه امروز فرهنگ دید و بازدید و اجتماعات فامیلی و خانوادگی جای خود را به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داده است، تاکید کرد: وابستگی افراد به فضای مجازی باعث کاهش میزان گفتگو و معاشرت آنها در دنیای واقعی خواهد شد که این روند به مرور زمان آسیب های روحی و روانی برای فرد به دنبال خواهد داشت.