ورود نسل جدید نرم افزارهای امنیتی به بازار

ورود نسل جدید نرم افزارهای امنیتی به بازار
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۹۶

عضو هیات علمی دانشکده پست و مخابرات، از ورود نسل جدید نرم افزارهای امنیتی به بازار خبر داد و بر لزوم گسترش آموزش های تخصصی جهت تولید نرم افزارهای امنیتی و امنیت فضای تبادل اطلاعات تاکید کرد.

 به گزارش گرداب، محسن گرامی با اشاره به ورود نسل جدید نرم افزارهای امنیتی به بازار، گفت: به منظور تولید نرم افزارهای امنیتی که توانایی مواجهه با حملات نوین را داشته باشند، لازم است که متخصصان داخلی با روش های نوین و تغییر یافته این نرم افزارها آشنا شده و آموزش های لازم را در این خصوص کسب کنند.

وی با بیان این که نسل آینده نرم افزارهای امنیتی سعی می کنند بدون وابستگی به سخت افزار و تکنولوژی، امنیت را افزایش دهد، گفت: شناخت مشکلات امنیتی و به کارگیری آموزش های لازم در این خصوص، منجر به تولید نرم افزارهای امنیتی به روز جامعه و در نهایت ایجاد اشتغال می شود.

گرامی با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست های مناسب و گسترش آموزش های تخصصی در این زمینه، که سبب ایجاد اشتغال می شود، ادامه داد: نسل فعلی نرم افزارهای امنیتی، توسعه یافته نسل های پیشین خود هستند ولی نسل های جدید متفاوت با نسل های پیشین خود، با آنالیز جدید و تغییر فرم و رفتار نسبت به سخت افزار و حملات سایبری وارد بازار خواهند شد.

عضو هیات علمی دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات با اشاره به نیاز مبرم جامعه به متخصصان امنیتی، تاکید کرد: ضروری است متخصصان داخلی با روش های نوین و تغییر یافته این نرم افزارها آشنا شده و آموزش های لازم را در این خصوص کسب کنند.

وی با بیان اینکه با وجود فایروال ها و نرم افزارهای امنیتی، حملات سایبری همچنان ادامه خواهد داشت و هر روز به شکلی جدید مشکلاتی به وجود خواهند آورد گفت: این به معنی نفی فایروال ها و نرم افزارهای امنیتی نبوده، بلکه نشان دهنده نیاز به تحولی نوین در تولید نرم افزارهای امنیتی است.

به گفته گرامی، ارتقای مهارت افراد، به حفاظت بهتر سازمان ها و دستگاهها در برابر حملات سایبری و امنیتی کمک می کند.