معاون قضایی دادستان کل کشور:

عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده تخلف است

عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده تخلف است
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اگر عضویت مسئولان وزارت ارتباطات در توئیتر صحت داشته باشد این عضویت از سه جهت ‌اشکال دارد.

به گزارش گرداب، عبدالصمد خرم‌آبادی در جمع خبرنگاران در خصوص عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، گفت: عضویت در این شبکه‌های فیلتر شده تخلف است چرا که وقتی انجام امری در اجرای قوانین و مقررات یا دستور قضایی ممنوع شد، عدم رعایت مقررات هم نوعی تخلف محسوب می‌شود.
خرم‌آبادی با بیان اینکه توئیتر در اجرای دستور قضایی فیلتر شده و تخلف از دستور قضایی پذیرفته نیست، تصریح کرد: اگر عضویت مسئولان وزارت ارتباطات در توئیتر صحت داشته باشد این عضویت از سه جهت ‌اشکال دارد.
وی ادامه داد:‌ اشکال اول این است که وزارت ارتباطات مجری دستورات قضایی مربوط به فیلتر است و مجری نباید مردم را فیلتر کند و خود را مستثنی بداند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با ‌اشاره به ‌اشکال دوم، گفت: وزارت ارتباطات متولی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است و متولی شبکه ملی نباید سردمدار عضویت در شبکه‌های بیگانه ممنوعه باشد.
خرم‌آبادی در خصوص‌اشکال سوم هم اظهار داشت: اگر این عضویت صحت داشته باشد عملاً نوعی تبلیغ شبکه‌های اینترنتی ممنوعه توسط متولیان شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و نقض غرض است.