Gerdab.IR | گرداب

گرداب منتشر کرد

داده نما/ فیس‌بوک، نگاه از درون

تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۶

پس از "شان پارکر" اولین مدیر فیس بوک، "چامات پالیهاپیتیا" یکی دیگر از مدیران ارشد سابق این شبکه اجتماعی، مجدداً در مورد خطرات و آسیب های آن برای جوامع مختلف در سراسر جهان اظهار نگرانی کرده است. چندی پیش نیز "شان پارکر" هم در این رابطه سخنانی را بیان نموده بود.

جهت مشاهده داده نما در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید

داده نما/ فیس‌بوک، نگاه از درون

جهت مشاهده داده نما در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید