تغییرات تازه مدیریتی در گوگل

تغییرات تازه مدیریتی در گوگل
تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱۳۹۷

در جریان اعمال تغییرات مدیریتی گسترده در گوگل، رؤسای واحد خدمات جستجو و هوش مصنوعی این شرکت تغییر کرده و کنار گذاشته شدند.

به گزارش گرداب، به نظر می رسد هدف از این تغییرات برنامه ریزی گوگل به منظور ارتقای نقش و جایگاه خود در بازار خدمات و محصولات هوش مصنوعی باشد.

جان جیاندری قرار است مسئولیت واحد خدمات جستجو و هوش مصنوعی را واگذار کند و دو نفر وظایف وی را بر عهده بگیرند. نفر اول جف دین است که تا به حال هدایت واحد گوگل برین را بر عهده داشته و از این پس بر واحد هوش مصنوعی این شرکت هم ریاست می کند. نفر دوم بن گومز از مهندسان واحد خدمات جستجوی اینترنتی این شرکت است که واحد جستجوی گوگل را مدیریت خواهد کرد.

قرار است جیاندری کماکان در گوگل باقی بماند و با فراغ بال بیشتر بر روی ارائه خدمات فناوری بیشتر توسط گوگل متمرکز شود. سخنگوی گوگل تغییرات در این شرکت را تایید کرده، اما در مورد ماهیت و چرایی آنها توضیح خاصی نداده است.