تلگرام هنوز قربانی می‌گیرد

ارسال فیلم سیاه دختر جوان برای برادرش

ارسال فیلم سیاه دختر جوان برای برادرش
تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

قاضی دادگاه کیفری استان تهران می‌گوید تلگرام هم‌چنان قربانی می‌گیرد و پرونده‌های زیادی روزانه در دادگاه مفتوح می‌شود.

به گزارش گرداب، قاضی شعبه 12 دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: تلگرام همچنان فاجعه می آفریند و قربانی می گیرد.

وی ادامه داد: منشأ آمار قابل توجهی از پرونده های مفتوح شده پیام ها و تصاویر و فیلم هایی است که از طریق تلگرام منتشر می شود و موجب از هم پاشیدگی خانواده ها و قربانی شدن فرزندان آنان می گردد.

این قاضی افزود: به عنوان مثال در پرونده ای شاکی با ارائه یک فیلم مدعی است همسرش با فردی اجنبی در حال ارتکاب عمل منافی عفت بوده که فیلم از طریق تلگرام برای وی یعنی همسرش ارسال شده است و این امر موجب شکایت از همسر و آن فرد اجنبی شده است.

وی ادامه داد: فرد مذکور با دیدن این فیلم از همسرش جدا زندگی کرده و فرزندان صغیر خود را نیز رها کرده است و فرزندش که مدرسه می رفته در این اواخر مدرسه را رها و ترک تحصیل می کند که تاکنون منشا ارسال این پیام ها که از طریق تلگرام فرستاده شده مشخص نشده است.

این قاضی دادگاه گفت: پرونده ای دیگر شوهر مدعی است عکس های مستهجن و مبتذل از همسرش در تلگرام مشاهده کرده که پرینت تصاویر را نیز به دادگاه ارائه شده است که این امر نه تنها باعث جدایی وی از همسرش شده است بلکه اکنون به فرزند مشترک خود نیز مشکوک گردیده و مدعیست متعلق به خودش نیست.

وی ادامه داد: در پرونده دیگری فردی مدعی است فیلم مستهجن خواهرش از طریق تلگرام برای وی ارسال شده و اظهار می دارد چنانچه این فیلم به دیگران برسد فاجعه یا جنایت دیگری را در پی خواهد داشت.

این قاضی گفت: آمار موجود نشان می دهد که ابزاری همچون تلگرام به راحتی و سهولت ثبات خانواده ها را هدف قرار داده و در شعاع گسترده موجب سلب آسایش و آرامش خانواده ها و بستگان شان می گردد که جبران آن ممکن نیست و یا بسیار مشکل است.

وی افزود: از آنجایی که سرور تلگرام و منابع تغذیه آن در خارج از ایران می باشد و مدیران این شبکه مجازی همکاری با ایران انجام نمی دهند و سرنخی در اختیار مقام قضایی قرار نمی دهند که موجب از هم پاشیدن خانواده نشود، اقتضا دارد متولیان امر در ایران اقدامات پیشگیرانه و بدتری را نسبت به این شبکه و موارد مشابه داشته باشند. در غیر این صورت مشاهده فجایع گسترده تری در این زمینه خواهیم بود.