وب سایت انتخابات الکترونیک تنسی مورد حمله سایبری قرار گرفته است.

وب سایت انتخابات الکترونیک تنسی مورد حمله سایبری قرار گرفته است.
تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

تنسی یکی از ایالت‌های جنوبی آمریکا بوده و شانزدهمین ایالت پرجمعیت و سی و ششمین ایالت بزرگ آمریکا از نظر مساحت است.

به گزارش گرداب، طی بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان امنیتی، ضعف‌های ساختاری موجود در این وب سایت، موجب هک و نفوذ به آن شده است.

کارشناسان امنیت سایبری تنسی ادعا کردند که این یورش سایبری توسط اوکراین صورت گرفته است. در بررسی هایی که پس از حمله صورت گرفته است مشخص شده که آدرس های آی پی که موجب هک سامانه مذکور شده اند متعلق به اوکراین بوده، که این موضوع موجب شده انگشت اتهام سوی اوکراین گرفته شود.

مسئولان این ایالات اظهار کردند که تهاجم سایبری صورت گرفته، تأثیر به سزایی روی روند برگزاری انتخابات آنها نگذاشته است. تاخت و تاز سایبری صورت گرفته فقط یک ساعت سامانه را تحت الشعاع قرار داد و از دسترس خارج نموده است.

مهاجمان برای از دسترس خارج کردن این سایت از حمله DOS استفاده کرده اند.

کارشناسان امنیت سایبری از رخداد به وقوع پیوسته اظهار نگرانی کردند و برای جلوگیری از عدم تکرار این اتفاقات پروژه هایی مانند دفاع از دموکراسی دیجیتالی را در دانشگاه هاروارد، کلید زدند.

ریچارد موران (Richard Moran) مدیر ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات تنسی افزود که در زمان نفوذ به سامانه انتخابات ترافیک خارجی سرور ها بسیار افزایش داشت و همین موضوع موجب DOS شدن سامانه ها شد. البته این موضوع را باید مدنظر قرار داد که همیشه ترافیک خارجی نشانگر نفوذ از خارج مرز ها نیست.