تشکیل بازار جهانی فناوری سلاح های سایبری

تشکیل بازار جهانی فناوری سلاح های سایبری
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۳۹۷

کارشناسان روند توسعه و توزیع پایه تولید را در بازار جهانی فناوری‌های سلاح‌های سایبری به همراه پیش‌بینی تا سال 2025 بررسی کرده‌اند.

به گزارش گرداب، کارشناسان؛ منطقه تولید، نوع محصول، قیمت بازار، تجزیه و تحلیل توسط مناطق، روند توسعه و توزیع پایه تولید را در بازار جهانی فناوری‌های سلاح‌های سایبری به همراه پیش‌بینی تا سال 2025 بررسی کرده‌اند.

این گزارش به بررسی جدیدترین پیام‌ها و پیشرفت‌های صنعت می‌پردازد که براساس آن، مشتریان با اتخاذ تصمیمات تجاری خود اصول اساسی را برای رشد کسب و کار کامل می‌کنند.

اهداف تحقیق شامل تعریف بخشهای مهم و رقبای بازار با توجه به اندازه، حجم و ارزش آن است. این گزارش علاوه بر پوشش تمام مناطق و کشورهای جهان – که نمایشگر وضعیت توسعه منطقهای هستند – مشخصات کسب و کار، مقدمه، درآمد و غیره را نیز شامل می‌شود. همچنین، پیش‌بینی تا سال 2025 نیز انجام شده است؛ در گزارش راهنمای بازار، رشد نسبتاً خوبی در چند سال گذشته دیده می‌شود.

تولیدکنندگان اصلی بازار جهانی فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری شامل شرکت های زیر هستند:

سیستم‌های «BAE»، بوئینگ، جنرال دینامیک، لاکهید مارتین، نوثروپ گرومن، گروه «EADS»، شرکت ایمونیتی، صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی، شرکت امنیتی «Vupen»، فناوری‌های «AVG»، نرم‌افزار «Avast»، شرکت بول‌گارد، آزمایشگاه‌های امنیتی «F»، آزمایشگاه کاسپراسکای، شرکت سیمانتک، ترند میکرو و ماندیانت.

بازنگری بازار جهانی فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری:

•    بازار جهانی فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری براساس نوع و کاربرد
•    اندازه بازار جهانی فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری براساس نوع و کاربرد
•    کاربرد بالقوه فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری در آینده
•    مشتریان و کاربران نهایی برتر گزارش تحقیقات بازار فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری
•    گزارش تحقیقات بازار جهانی فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری
•    رقابت در بازار جهانی فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری براساس تجزیه و تحلیل و مشخصات تولیدکنندگان
•    ظرفیت، عرضه (تولید)، مصرف، صادرات و واردات بر اساس منطقه در فن‌آوری‌های جهانی سلاح‌های سایبری
•    تولید، درآمد (ارزش) و روند قیمت بر اساس نوع و کاربرد در فن‌آوری‌های جهانی سلاح‌های سایبری
•    زنجیره صنعتی، راهبرد منبع‌یابی و خریداران پاییندست
•    تجزیه و تحلیل راهبرد بازاریابی، توزیع کنندگان/ معاملهگران
•    تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر روی بازار

پیش‌بینی بازار جهانی فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری 2018-2015:

گزارش تحقیق صنعت فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری، عرضه، فروش، تولید و وضعیت بازار را به طور جامع تحلیل میکند. سهام بازار تولید و فروش در کنار ظرفیت، تولید، فروش و درآمد بررسی می‌شوند. عوامل دیگر مانند واردات، صادرات، سود ناخالص، هزینه و مصرف نیز در بخش تجزیه و تحلیل تولید، عرضه، فروش و وضعیت بازار فن‌آوری‌های سلاح‌های سایبری تحلیل می‌شوند.

در نهایت، این گزارش دیدگاه بازار و رشد آن را در طول سالهای آینده بررسی می‌کند و با توزیع مختصر چرخه عمر محصول، آن را با محصولات مربوطه از سراسر صنایع مقایسه می‌کند که جزئیات بالقوه برنامههای مختلف را بصورت تجاری درآورده، در مورد نوآوریهای محصول جدید بحث کرده و دیدگاهی در مورد سهام بالقوه بازار منطقه‌ای ارائه می‌دهد.