Gerdab.IR | گرداب

دادگاهی شدن فیس‌بوک در فرانسه

دادگاهی شدن فیس‌بوک در فرانسه
تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱۴۰۰

فیس‌بوک به علت کم کاری در زمینه مقابله با نفرت پراکنی و اخبار دروغ در فرانسه و بر اساس شکایت گروه گزارشگران بدون مرز در دادگاه حاضر خواهد شد.

به گزارش گرداب، گزارشگران بدون مرز در شکایت خود مدعی شده فیس‌بوک قوانین فرانسه را در زمینه رعایت حقوق کاربران اینترنت نقض کرده، زیرا وعده‌های آن در زمینه مبارزه با نفرت پراکنی و دروغ در این شبکه اجتماعی فریبنده بوده است.

در بخش دیگری از این شکایت تصریح شده، فیس‌بوک مدعی ایجاد فضایی ایمن و به دور از خطا است ولی در عمل اجازه انتشار اخبار و اطلاعات دروغ و نیز نفرت پراکنی را می‌دهد.

در شکایت یادشده به نمونه‌هایی از دروغ پراکنی از طریق فیس‌بوک اشاره شده و قید شده که این شبکه اجتماعی به قطب انتشار اخبار دروغ و انواع تئوری‌های توطئه در مورد واکسیناسیون مبدل شده و ویدئوهای متنوعی در این زمینه در فیس‌بوک در دسترس است.

در ادامه به کم کاری‌های فیس‌بوک برای مقابله با نفرت پراکنی بعد از چند رویداد تروریستی در فرانسه اشاره شده و به این نکته هم اشاره شده که سازمان یونسکو فیس‌بوک را برای زنان روزنامه نگار دارای کمترین میزان امنیت دانسته است.

فیس‌بوک در واکنش کلیه اتهامات وارد شده را رد کرده و از تلاش‌های خود برای مقابله با نفرت پراکنی و آزار کاربران خبر داده است.