Gerdab.IR | گرداب

مصادیق اعمال حاکمیت کشور‌های بزرگ دنیا بر شبکه‌های اجتماعی بیگانه (فیلم)

مصادیق اعمال حاکمیت کشور‌های بزرگ دنیا بر شبکه‌های اجتماعی بیگانه (فیلم)
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

کشور‌های بزرگ و پر جمعیت جهان با حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی عرصه را بر نمونه‌های خارجی تنگ می‌کنند و به شکل غیرمستقیم مانع فعالیت آن‌ها در کشورشان می‌شوند.