Gerdab.IR | گرداب

گروه G۷ راه فرار مالیاتی آمازون را بست

گروه G۷ راه فرار مالیاتی آمازون را بست
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

کشور‌های گروه G ۷ روشی یافته اند تا شرکت‌های بزرگ از جمله آمازون را وادار به پرداخت مالیات در کشور‌های محل فعالیت شان کنند.

به گزارش گرداب، کشور‌های عضو G ۷ راهی برای دریافت مالیات بیشتر از آمازون در کشور‌های محل فعالیت آن یافته‌اند. برای این منظور آن‌ها واحد سودآور ابر رایانشی این شرکت را هدف گرفته‌اند.

طی روز‌های گذشته گروه G ۷ مجموعه قوانینی برای دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ ارائه کرد. اما برخی کشور‌های اروپایی بیم آن دارند که فعالیت‌های آمازون خارج از مجموعه قوانین جدید باشد. زیرا این قوانین مشمول شرکت‌هایی می‌شود که حداقل حاشیه سود عملیاتی آن‌ها بیش از ۱۰ درصد باشد، حال آنکه این شاخص مالی در آمازون کمتر از مقدار ذکر شده است.

اما از آنجا که کسب و کار سرویس‌های وب آمازون حاشیه سود عملیاتی بیش از ۳۰ درصد دارد، کل فعالیت‌های آمازون شامل این قانون می‌شود.

۵ژوئن گروه G ۷ برای دریافت حداقل مالیات شرکت‌های فناوری به توافق رسیدند. همزمان با مذاکرات در این زمینه به طور موازی مذاکراتی درباره مالیات بر سودآوری مازاد از ۱۰۰ شرکت بزرگ دنیا جریان پیدا کرد.

وزرای اقتصاد کشور‌های این گروه توافق کردند که هنگامیکه سود شرکت‌های چند ملیتی بیش از ۱۰ درصد باشد، دولت‌های مختلف حق دارند بر ۲۰ درصد از سود فعالیت این شرکت‌ها در کشورشان مالیات وضع کنند.

یک منبع آگاه از مذاکرات در این باره می‌گوید: اکنون تصمیم گرفتیم اگر کل سودآوری شرکتی به حد تعیین شده نرسد، اما سود بخش بزرگی از فعالیت‌های آن بیشتر از ۱۰ درصد باشد، بنابراین این شرکت نیز باید مالیات بپردازد. ما با این قانون دقیقاً آمازون را هدف گرفته‌ایم.